Przed rozpoczęciem Liturgii Słowa abp Tadeusz Wojda poświecił wodę, którą następnie pokropił ołtarz, ściany świątyni oraz wiernych.

Arcybiskup w homilii nawiązał do znaczenia obrzędu poświęcenia, który wkrótce miał być dokonany, słowami: „Gromadzimy się wokół tego ołtarza, który za chwile będzie poświęcony, aby tworzyć jedną wspólnotę. Bo można być razem, ale niekoniecznie tworzyć jedną wspólnotę, można być pod tym samym dachem, ale niekoniecznie czuć związek jeden z drugim, ale gdy Chrystus nas gromadzi, gromadzi nas według swych słów: «Gdzie dwaj lub trzej gromadzą się w imię moje, tam Ja jestem». Chce nas poprowadzić jako wspólnotę zjednoczoną wokół Jezusa Chrystusa”.

Pasterz Archidiecezji przekazał następnie wskazania dla zgromadzonych w kościele parafian: „Potrzeba, aby ta wspólnota była żywa, aby powstawały w niej różne ruchy religijne, wspólnoty, bo one szczególnie ubogacają tę wspólnotę. Trzeba abyśmy umieli dzielić się w niej darami, ale też umieli je przyjmować. Abyśmy nigdy nie zazdrościli, byśmy umieli docenić dary innych”.

„Trzeba, byśmy umieli przebaczać drugiemu człowiekowi, bo to jest jedno z najważniejszych zadań chrześcijańskich, bo kiedy nie jesteśmy w stanie przebaczyć, nie jesteśmy w stanie spojrzeć drugiemu człowiekowi w oczy, nie jesteśmy w stanie przyjąć daru, którym chce nas obdarzyć. Ważne jest, abyśmy byli z Chrystusem, bo Chrystus daje nam moc, abyśmy umieli przebaczać. To jest właśnie wspólnota, wspólnota oparta na przykazaniu miłości” - mówił abp Tadeusz Wojda.

W dalszej części liturgii Arcybiskup Metropolita poświęcił i okadził ołtarz oraz ściany kościoła. W obrzędzie, wyrażającym wspólnotę Chrystusa ze swoim Kościołem, namaścił olejem krzyżma św. ołtarz, a ściany świątyni wraz z nim namaścili ks. proboszcz Adam Snarski, o. Jan Ćwikowski, redemptorysta prowadzący misje parafialne poprzedzające konsekrację, oraz ks. kan. Władysław Ciereszko.

Na zakończenie liturgii nie zabrakło podziękowań. Ksiądz proboszcz dziękował m.in. mieszkańcom Bagnówki, którzy ofiarowali swą ziemię pod budowę kościoła, architektowi Andrzejowi Kilukowi, głównemu wykonawcy prac budowlanych Markowi Czarnomysowi i wielu innym osobom, którym kościół zawdzięcza obecny wygląd.

W Mszy Świętej uczestniczyli alumni białostockiego seminarium duchownego, którzy przybyli do parafii wraz z rektorem seminarium ks. Andrzejem Proniewskim, wicerektorem ks. Marianem Strankowskim i ojcem duchownym ks. Jerzym Buzunem. Obecni byli również księża proboszczowie kilku białostockich parafii oraz przedstawiciele władz Białegostoku z prezydentem Tadeuszem Truskolaskim i wiceprezydentem Przemysławem Tuchlińskim oraz wicewojewoda podlaski Jan Zabielski.

Uroczystości odbyły się z bardzo licznym udziałem parafian, którzy tego dnia nie byli w stanie pomieścić się w świątyni.

Po zakończeniu Mszy św. na terenie przylegającym do kościoła spotkali się liczni parafianie na poczęstunku pod rozstawionymi namiotami.

Bezpośrednim, duchowym przygotowaniem do konsekracji kościoła były misje święte prowadzone w dniach 16-23 września przez ojców redemptorystów: o. Jana Ćwikowskiego z Warszawy i o. Zbigniewa Podleckiego z Gdyni. Miały wtedy miejsce takie wydarzenia jak: Droga Krzyżowa, poprowadzona ulicami parafii, dzień pojednania czy odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Misje zakończyły się w niedzielę 23 września poświęceniem krzyża misyjnego, ustawionego w miejscu, gdzie wierni gromadzili się na modlitwie, zanim została wybudowana świątynia parafialna. Poświęcone również zostały pamiątkowe krzyże, zabrane do domów przez osoby uczestniczące w misjach.

Parafię z dniem 29 czerwca 2001 powołał do życia abp Wojciech Ziemba. Do parafii należy część dzielnicy Wygoda i osiedle Bagnówka.

Plac pod budowę świątyni ofiarowali w akcie darowizny mieszkańcy Bagnówki. Darowiznę tę zamieniono z gminą Białystok na plac przy ul. Chętnika. Do czasu wybudowania kościoła parafia korzystała z kościoła pw. Chrystusa Zbawiciela na Cmentarzu Farnym. Plac pod budowę kościoła i wzniesiony na nim krzyż poświęcił podczas wizytacji kanonicznej parafii 17 października 2005 r. abp Edward Ozorowski. Na tym placu przy krzyżu były odprawiane nabożeństwa majowe, czerwcowe i październikowe, a w klubie w Bagnówce odprawiano Msze św. w pierwsze piątki miesiąca i przy innych okazjach duszpasterskich.

Budowę świątyni parafialnej rozpoczęto w maju 2007 r., a 3 sierpnia 2008 r. abp E. Ozorowski dokonał aktu wmurowania kamienia węgielnego. Projekt kompleksu sakralnego, w skład którego wchodzi świątynia parafialna, plebania i część administracyjno-pastoralna, jest autorstwa inż. arch. Andrzeja Kiluka. Trójnawowa świątynia z centralnie umieszczoną kopułą nawiązuje do wczesnochrześcijańskich bazylik oraz do architektury sakralnej połowy XX w.

Pierwszą Mszę św., pasterkę, odprawiono w roku 2012, a od 10 kwietnia 2013 r. sprawowana jest w niej regularna służba Boża. Proboszczem parafii, od chwili jej powołania, i budowniczym kościoła jest ks. kan. Adam Snarski. Od początku istnienia parafii pomaga mu, emerytowany już, ks. kan. Władysław Ciereszko. Pracują w niej również dwaj wikariusze: ks. Paweł Piotr Zalewski (od 2013 r.) i ks. Sławomir Kamieński (od 2018 r.).