W imieniu gospodarza uroczystości, gen. bryg. Andrzeja Jakubaszka, zebranych powitał ks. mjr Marcin Czuchraniuk, kapelan Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

W homilii metropolita białostocki zauważył, że „zamęt to jedno z kluczowych, bardzo niebezpiecznych zjawisk obecnego czasu. Polega ono na  permanentnym rozmywaniu granicy pomiędzy dobrem i złem oraz reinterpretacji wielu podstawowych pojęć, dotyczących np. małżeństwa i  rodziny, patriotyzmu, wolności i wielu innych” – mówił, dodając, że  Kościół ma świadomość zgubnych skutków zamętu w życiu osobistym każdego człowieka, a także w wymiarze życia społecznego i narodowego, dlatego w  każdej Mszy św., po modlitwie Ojcze nasz, kapłan wypowiada słowa: «Wybaw nas Panie od zła wszelkiego (…) i wspomóż nas, abyśmy zawsze byli bezpieczni od wszelkiego zamętu»”.

„Dziś, kiedy oczy nasze zwrócone są na funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, warto dostrzec, jak bardzo niebezpieczne jest sianie zamętu na temat obrony polskich granic, zwłaszcza teraz, gdy za wschodnią granicą Rzeczpospolitej toczy się krwawa wojna” – zaznaczył.

Przestrzegał przed niebezpiecznym zamętem wokół pojęcia „wojny sprawiedliwej”, o  której Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że naród, państwo napadnięte przez agresora ma prawo do obrony, a także przed pojawiającym się od dłuższego czasu w publicznej debacie, a zwłaszcza w mediach, zamętem wokół troski o bezpieczeństwo granic Rzeczpospolitej i tych, którzy wykonują to odpowiedzialne zadanie.

„W czasie, gdy zachodnia Europa w 2015 r. doświadczyła niekontrolowanego napływu wielkiej rzeszy migrantów, którzy do dziś stanowią wielki problem dla lokalnych społeczności, Polska oparła się pokrętnym tłumaczeniom i  dyrektywom płynącym spoza granic Rzeczpospolitej” – przypomniał hierarcha.

Nawiązując do trwającego od dwóch lat naporu nielegalnych migrantów na granicy polsko-białoruskiej, podkreślał, że  jest to zamierzone działanie w ramach wojny hybrydowej.

„Naprawdę, trzeba mieć złą wolę, aby nie przyjmować do wiadomości, że są to w zdecydowanej większości osoby ponoszące wysokie koszty za obietnicę łatwego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej i dotarcia do raju, jakim w ich przekonaniu są kraje zachodniej Europy. Trzeba też dociekać, czym kierują się niektórzy obywatele naszej Ojczyzny wspierający nielegalne przekraczanie granic naszego państwa. A może są na usługach wrogów naszej Ojczyzny? Co można myśleć o tych, którzy w niewybrednych słowach poniżają i uwłaczają godności strzegących bezpieczeństwa naszych granic: funkcjonariuszom Straży Granicznej, policji i żołnierzom Wojska Polskiego? Czy można przejść obojętnie wobec informacji, że od początku 2023 r. zanotowano ponad dziesięć tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej? Czy można nie wyciągać wniosków z tego, że tylko w tym roku funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału SG zatrzymali około trzysta osób zaangażowanych w organizowanie nielegalnego przekraczania wschodniej granicy?” – pytał.

Wyjaśniał jednocześnie, że „należy pamiętać, że naszym bliźnim jest każdy człowiek, także na pozór obcy. Im bardziej zagrożone jest jego zdrowie i życie, tym bardziej jesteśmy zobowiązani pospieszyć mu z pomocą, oczywiście w miarę posiadanych środków i możliwości, którymi dysponujemy”.

Abp Guzdek przekazał funkcjonariuszom Straży Granicznej wyrazy głębokiego szacunku i wdzięczności za codzienną służbę w trosce o bezpieczeństwo polskich granic. „Życzę, aby towarzyszyły wam zrozumienie i pełne poparcie społeczeństwa dla podejmowanych działań. I zarazem gorąco proszę Boga w czasie tej Eucharystii sprawowanej w  waszej intencji: «Wybaw nas Panie od zła wszelkiego (…) i wspomóż nas, abyśmy zawsze byli bezpieczni od wszelkiego zamętu»” – zakończył metropolita.

Kierownictwo Caritas Ordynariatu Polowego w Polsce, na czele z Biskupem Polowym Wojska Polskiego Wiesławem Lechowiczem, przyznało medal „Gloria Caritas” jednej z funkcjonariuszek Oddziału Podlaskiego, pani chor. SG Marcie Januszkiewicz, który na zakończenie Eucharystii odznaczonej funkcjonariuszce wręczył abp Józef Guzdek.

Wyróżnienie to jest wyrazem uznania i podziękowaniem za koordynowanie pomocy humanitarnej płynącej od Caritas Ordynariatu Polowego w Polsce.

W uzasadnieniu wniosku podkreślano, że Pani Chorąży od pierwszych dni kryzysu migracyjnego w 2021 r. na granicy polsko-białoruskiej jako psycholog aktywnie włączyła się w pomoc humanitarną zarówno wobec cudzoziemców, jak i funkcjonariuszy pełniących służbę na granicy. „Początkowo była to pomoc doraźna oraz nawiązywanie kontaktów z  organizacjami pomocowymi, w tym z kościelnymi strukturami charytatywnymi, a później bezpośrednia koordynacja tej pomocy, która trwa do dzisiaj.

Mszę św. koncelebrowali: dziekan SG ks. płk Zbigniew Kępa, kapelan garnizonów Białystok i Łomża, ks. kmdr por. Bolesław Leszczyński oraz kapelan Wojsk Obrony Terytorialnej ks. por. Jacek Guzowski. We wspólnej modlitwie uczestniczyli kapelan obrządku prawosławnego, ks. kpt. SG Piotr Nestoruk oraz ewangelicki kapelan duszpasterstwa wojskowego ks. mjr Marcin Pysz.

We wspólnej modlitwie uczestniczyli przedstawiciele współdziałających ze Strażą Graniczną służb mundurowych: wojska, policji, straży pożarnej, Służby Celno-Skarbowej, Straży Ochrony Kolei, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Leśnej oraz Straży Miejskiej. Obecny był również poczet sztandarowy Podlaskiego oddziału SG.

Po Mszy św. w archikatedrze, także w prawosławnej katedrze pw. św. Mikołaja w Białymstoku odprawione zostało nabożeństwo dziękczynne w intencji funkcjonariuszy i  pracowników Podlaskiego Oddziału SG.

Od godz. 17.00 w budynku Opery i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Odeskiej 1 trwać będzie licytacja na rzecz chorych dzieci funkcjonariuszy i pracowników, zaś o  godz. 19.00 odbędzie się tam koncert charytatywny „Pomagamy Razem IV”. Wystąpi na nim zespół Golec uOrkiestra.

Jutro, 24 maja o godz. 10.00 w Komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku będzie miał miejsce uroczysty apel z okazji 32. rocznicy powołania Straży Granicznej.

Funkcjonariusze Straży Granicznej odpowiadają za ochronę granic i kontrolę ruchu granicznego. W ostatnich latach mierzą się z wielkimi wyzwaniami związanymi z ciągłymi próbami nielegalnego przekraczania granicy z Białorusią.

W Podlaskim Oddziale Straż Granicznej służy ok. 2 tys. funkcjonariuszy, do tego ponad 300 pracowników cywilnych. Ochraniają ponad 350-kilometrowy odcinek granicy, z czego ponad 100 km stanowi granica z Litwą, a prawie 250 km - granica z Białorusią.

W województwie podlaskim znajduje się 16 placówek Straży Granicznej: 3 na granicy wewnętrznej Unii Europejskiej (w Rutce-Tartak, Sejnach oraz Augustowie) oraz 13 na granicy zewnętrznej, w tym: 7 placówek bez przejść granicznych (w Lipsku, Nowym Dworze, Szudziałowie, Krynkach, Michałowie, Dubiczach Cerkiewnych i Mielniku) oraz 6 placówek z przejściami granicznymi (w Płaskiej, Kuźnicy, Bobrownikach, Narewce, Białowieży i Czeremsze).