Pielgrzymka rozpoczęła się o godz. 11.00 Różańcem do Siedmiu Boleści Matki Bożej. Po południowej modlitwie Anioł Pański odprawiona została uroczysta Msza św. przy grocie, której przewodniczył Abp Stanisław Szymecki. Okolicznościowe kazanie, którego myślą przewodnią była refleksja nad nawracaniem się i kształtowaniem sumienia, wygłosił ks. dr Jarosław Grzegorczyk - duszpasterz parlamentarzystów i pracowników administracji publicznej.

Zwracając się do pielgrzymów ks. Grzegorczyk przywołał historię Pietro Sarubbiego, aktora grającego rolę Barabasza w „Pasji” Mela Gibsona. W scenie, którą zagrał w tym filmie, nie powiedział ani jednego słowa, najważniejsze rozegrało się „pomiędzy spojrzeniami postaci Jezusa i Barabasza”. Pietro Sarubbi mówił później: „odgrywający rolę Jezusa spojrzał na mnie takim spojrzeniem, że zobaczyłem w nim jakby samego Chrystusa. W oczach Jezusa, który szedł za mnie na śmierć, nie było ani pretensji, ani żalu, ani agresji, a ja właśnie się tego spodziewałem. Widziałem tylko spokojne poddanie się temu co ma nastąpić: zgodę i jakąś niewyobrażalną miłość do mnie i troskę o mój mizerny stan. 60 sekund rozpoczęło moje nawrócenie”.

Kaznodzieja słowami papieża Benedykta XVI pytał zebranych: „Czyż można zachować obojętność w obliczu śmierci Boga? Czy można pozostać obojętnym i niewzruszonym? Czy można nie uronić łzy kiedy wiesz, że Jezusowy Krzyż jest nie tylko znakiem zwycięstwa nad śmiercią, ale nade wszystko znakiem ogromu miłości Boga do Ciebie. Czy można?”.

Duszpasterz zauważył, że będąc chrześcijanami, jesteśmy ludźmi dla których krzyż to świętość, a życie wiarą na co dzień jest czymś zupełnie normalnym i naturalnym. „Takie miejsce jak np. parlament oraz urzędy administracji publicznej nie odbierają nam tej chrześcijańskiej tożsamości, a przynajmniej w wolnym kraju nigdy nie powinny. A raczej odwrotnie, są miejscem, gdzie to nasze «bycie solą ziemi i światłem świata» jest wprost konieczne. Naszą pracę, służbę publiczną wykonujemy przecież jako chrześcijanie”.

Przestrzegając przed deformacją sumienia, przed zacieraniem granicy pomiędzy dobrem a złem, ks. Grzegorczyk przypomniał zapisy Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes: „W głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, którego sobie sam nie nakłada, lecz któremu winien być posłuszny i którego głos […] rozbrzmiewa nakazem: czyń to, a tego unikaj. Człowiek bowiem ma w swym sercu wypisane przez Boga prawo, wobec którego posłuszeństwo stanowi o jego godności i według którego będzie osądzony. Sumienie jest najważniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam na sam z Bogiem, którego głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa” (KDK 16).

Na zakończenie Abp Stanisław Szymecki w ciepłych słowach podziękował zgromadzonym za przybycie i świadectwo wiary. Wyraził radość, że do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie przybyli ludzie chcący odnowić swoją wiarę. Abp Senior, nawiązując do kazania ks. Grzegorczyka, zachęcał zebranych, aby otworzyli się na pełne miłości spojrzenie Pana Boga.

Kolejną okazją do modlitewnego spotkania parlamentarzystów i pracowników administracji publicznej będą rekolekcje adwentowe, które odbędą się w dniach 6 - 8 grudnia 2015 r. w starym kościele farnym.