Podczas otwarcia wystawę obejrzało ok. 50 osób. Prezentowana ekspozycja ukazuje w większości unikatowe, nieudostępniane dotąd akta, fotografie, plany i eksponaty związane z przygotowaniem wizyty, jej przebiegiem i skutkami na gruncie kościelnym.

W ramach wernisażu swoją wiedzą i spostrzeżeniami odnośnie technicznej strony przygotowań wizyty, zwłaszcza przedsięwzięć budowlanych, podzielił się kierownik budowy „ołtarza papieskiego”, inż. Wiktor Klatkowski. Rozmowę poprowadził kustosz Archiwum Archidiecezjalnego, ks. dr Adam Szot.

Wystawę mieszczącą się w sali ekspozycyjnej na trzecim piętrze budynku Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego zaprezentował i po niej oprowadził kustosz Muzeum, ks. Zbigniew Gwiazdowski. W trakcie prezentacji zwrócił szczególną uwagę zwiedzających na najciekawsze, prezentowane obiekty: fotel papieski”, odręczną notatkę Papieża z jego autografem, którą ojciec Święty posłużył się ustanawiając nowe instytucje kościelne, dwa ornaty (jeden użyty podczas celebry i drugi, ofiarowany diecezji), ewangeliarz, kielich mszalny i in., czyniące wystawę o tyle interesującą, co i bezcenną.

Ekspozycja mieszcząca się w budynku Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 48 będzie czynna do końca sierpnia br. Wstęp wolny.