W wygłoszonej homilii Abp Ozorowski zwrócił uwagę, że jedność chrześcijan we współczesnych czasach jest niezwykle ważna i wciąż należy podejmować wysiłki, aby ją budować i o nią się modlić.

„Jedność jest ważna, gdyż jest fundamentem świata i ludzkiego życia. Wzór tej jedności znajdujemy z Bogu, który jest jednym – Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Stworzony przez Boga świat działa w harmonijnym porządku, podobnie człowiek, stworzony jako mężczyzna i niewiasta, został powołany do jedności” – mówił Metropolita Białostocki.

Hierarcha zwrócił uwagę, że są różne stopnie jedności, „a jedność religijna, o którą się modlimy, jest zwieńczeniem stopni ją poprzedzających, poczynając od jedności w rodzinach”. „Jedność trzeba budować codziennym wysiłkiem” – zaznaczał.

Abp Ozorowski podkreślił wzajemne zbliżenie się ku sobie Kościołów katolickiego i prawosławnego, stało się możliwe po II Soborze Watykańskim. „Do pełnej jedności jest nam jednak jeszcze daleko, choć z pewnością jej przejawy dają się zauważyć. Tu, na Podlasiu, wierni Kościoła katolickiego i prawosławnego żyją w zgodzie, razem uczestniczą w rozmaitych uroczystościach, jako wyznawcy tej samej wiary, wyrażanej jedynie w różny sposób” – mówił.

Arcybiskup stwierdził, że jedność wyznaniowa składa się z wiary, kultury i polityki. „Nie da się tych elementów rozłączyć.  Mówił, iż „warunkowani jesteśmy tym, w co wierzymy, kulturą, w której wyrośliśmy i aktualną kulturą polityczną”. Zachęcał zgromadzonych duchownych i wiernych obu Kościołów „do cierpliwej i wytrwałej modlitwy, aby pomimo różnic nie zaprzestawać dążenia do jedności”.

Z kolei prawosławny Abp Jakub, na zakończenie nabożeństwa, dziękując za wspólną modlitwę podkreślił, że jest wiele form dążenia do jedności, a „najbardziej skuteczna jest wspólna modlitwa”.

„Modląc się o jedność, naśladujemy samego Chrystusa, który modlił się o jedność swoich uczniów. Modlitwa czyni cuda. To, co kilkadziesiąt lat temu nie było możliwe, dziś staje się rzeczywistością” – mówił.

Prawosławny hierarcha podkreślił także, że do wspólnego świadectwa wiary zostają wezwani wszyscy chrześcijanie na świecie w kontekście współczesnych prześladowań. „Nie tylko w krajach Afryki, bliskiego czy dalekiego Wschodu. Ale walkę prowadzi się również w krajach wszechobecnej wolności i tolerancji, dyskredytując i wyśmiewając wiarę. To jest wypaczone pojmowanie wolności. Wolność prawdziwa nie jest samowolą, ale wolnością w Bogu” – wskazywał.

W ekumenicznej modlitwie wraz z duchownymi i wiernymi obu Kościołów, uczestniczyli, alumni Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, siostry zakonne, pastor Kościoła ewangelicko-augsburskiego oraz przedstawiciele władz miejskich i wojewódzkich.

W niedzielę 25 stycznia, podczas Mszy św. pod przewodnictwem Abp. Edwarda Ozorowskiego w kościele pw. św. Maksymiliana w Białymstoku, homilię wygłosi Abp Jakub. Tradycyjnie tygodniowi ekumenicznemu w Archidiecezji Białostockiej towarzyszyć będzie modlitwa osób konsekrowanych, trójgłos ekumeniczny oraz imprezy kulturalne.