Tematem spotkania było „Przedsiębiorstwo jako dobro wspólne”.Rozpoczęła je wspólna Eucharystia. Po niej uczestnicy odmówili modlitwę przedsiębiorcy i pracodawcy, będącej jednocześnie manifestem osób zaangażowanych w pracę duszpasterstwa „Talent”.

Po wysłuchaniu wykładu Anny Jaworek uczestnicy spotkania wzięli udział w dyskusji. „Dzieląc się doświadczeniem swojego życia, staraliśmy się dostrzec w przedsiębiorstwach dobro wspólne, jakim są i do jakiego zostały powołane w istocie” - mówi ks. dr Dariusz Wojtecki, duszpasterz przedsiębiorców Archidiecezji Białostockiej.

„Przybyli na spotkanie mieli możliwość zastanowienia się, jak dziś można rozbudzać poczucie odpowiedzialność za dobro wspólne, jak przywracać dobru wspólnemu właściwe miejsce w hierarchii wartości i jak w praktyce przedkładać dobro wspólne nad własny interes” - dodaje ks. Wojtecki.

Rozmowy oraz dyskusje przedsiębiorców były okazją do poszukiwania odpowiedzi wiele pytań nurtujących w dzisiejszych czasach chrześcijańskiego pracodawcę. Wśród nich nie zabrakło kwestii dotyczących etyki oraz społecznej nauki Kościoła.

„Spotkania mają one charakter duszpasterski, a zatem nie łączą się z popieraniem jakiejś partii czy stowarzyszenia. Nie są też związane z organizowaniem zbiórek, nawet na najbardziej szlachetne cele. Integrują natomiast i formują środowisko chrześcijańskich przedsiębiorców Białostoczyzny, a mając otwarty charakter, pragną docierać do jak najszerszych grup pracodawców” - wyjaśnia ks. Wojtecki.

„Spotkanie z Talentem”, podobni jak w wielu polskich miastach, zostały zainicjowane w Białymstoku przez osoby świeckie. Będą miały one charakter cykliczny i odbywać się będą do maja 2013 r. raz w miesiącu. Kolejne spotkania odbędą się w następujących terminach: 24 stycznia, 21 marca, 25 kwietnia i 6 maja.

Natomiast w dniach 22-24 luty 2013 r. w Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowym im. bł. ks. Michała Sopoćki w Studzienicznej k. Augustowa odbędą się rekolekcje wielkopostne dla przedsiębiorców.