Spotkania na Szlaku miały miejsce od maja do  września, każdego 15-tego (data narodzin dla Nieba Ks. Michała Sopoćki) lub 28-ego (wspomnienie beatyfikacji)  dnia danego miesiąca.

Poprzedni etap pielgrzymowania zakończył się w dniu 28 sierpnia,  gdy po Mszy Św. w kościele Najświętszego Serca Jezusa pielgrzymi przeszli pod Krzyż przy ul. Poleskiej. Krzyż ten ustawili wdzięczni mieszkańcy miasta, dziękując Bogu za ocalenie Białegostoku przed skażeniem śmiercionośnym chlorem wskutek katastrofy na kolei.

Wieczorną Mszę św. w parafii św. Rodziny, która rozpoczęła ten etap pielgrzymowania, celebrowali ks. Andrzej Kozakiewicz, kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, ks. Roman Balunowski, proboszcz parafii św. Rodziny, ks. Wojciech Demianiuk oraz ks. Piotr Radkiewicz, wikariusze parafii. Słowo Boże wygłosił ks. prał. Roman Balunowski.
Po Mszy św. wszyscy księża, wspólnie z pielgrzymami wędrowali odcinkiem Szlaku ?Śladami Bł. Ks. Michała Sopoćki?, wiodącym do Kaplicy pw. św. Faustyny i bł. Michała przy ul. Poleskiej. Pątnicy, mijając m.in. szpital na ul. Ogrodowej, modlili się, przez wstawiennictwo błogosławionego Michała- doświadczonego przeciwnościami życia, niosącego pociechę i pomoc innym - za ludzi dotkniętych chorobą, cierpieniem, biedą materialną czy duchową, aby z ufnością powierzając się miłosierdziu Bożemu, doświadczyli także miłosierdzia ze strony ludzi.

U celu wędrówki, przed kaplicą Sióstr Jezusa Miłosiernego, pielgrzymi kontynuowali odmawianie różańca, spoglądając na postać bł. ks. Michała. Po zakończeniu modlitwy w kaplicy ks. Balunowski przypomniał jej historię. Ośrodek duszpasterski przy kaplicy przy ul. Poleskiej, którego podwaliny położył bł. Michał, stał się z czasem zalążkiem dwóch parafii. W 1982 utworzona została tu najpierw parafia pw. Świętej Rodziny. Jej kościół budowany był natomiast już pw. Miłosierdzia Bożego, jako realizacja niespełnionych pragnień i dążeń Błogosławionego, wzniesienia świątyni pod tym wezwaniem. W 1990 r. doszło do podziału parafii. W części gdzie był budowany kościół, na osiedlu Białostoczek, utworzona została parafia pw. Miłosierdzia Bożego, zaś w części gdzie pozostała kaplica utworzono parafię z pierwotnym wezwaniem Świętej Rodziny. Po wzniesieniu kościoła pw. Św. Rodziny przy ul. Fabrycznej,  kaplica przy ul. Poleskiej została przekazana Zgromadzeniu Sióstr Jezusa Miłosiernego, założonemu przez bł. Michała. Najpierw nosiła tytuł św. Faustyny, do którego po beatyfikacji ks. Sopoćki dodano jeszcze tytuł bł. Michała.Ks. proboszcz podkreślił, że  jest to miejsce, które, dzięki osobie ks. Michała Sopoćki, łączy ze sobą dwie parafie: św. Rodziny oraz Miłosierdzia Bożego. Dziś także są  tu obecni przede wszystkim mieszkańcy obu tych parafii - dodał.

Wszyscy obecni mogli, poprzez ucałowanie, oddać cześć bł. ks. Michałowi i prosić Go o wstawiennictwo w swoich intencjach.

W dniu 23 września br., w ramach uroczystości związanych z IV. rocznicą beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, po Mszy św. o godz. 16.30 w kaplicy z  kaplicy przy ul Poleskiej (o godz. 17.30) wyruszy procesja z relikwiami Błogosławionego do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku.