„Jest mi ogromnie miło, że archikatedra białostocka stała się godna przyjmować tak znakomitych gości – leśników” – mówił Abp Ozorowski dziękując pracownikom Lasów Państwowych za troskę o lasy, które - jak podkreślał - "są dobrem wspólnym całego narodu".

Metropolita Białostocki prosił, aby tej „troski nigdy nie zaniedbywali oraz umieli walczyć o to, co jest prawdziwie dobre dla Polski i nie dali się zwodzić fałszywym ujęciom dobra wspólnego”.

„Ufam, że jeżeli połączycie wasze wysiłki z łaską Bożą, i jeżeli w tych wysiłkach zachowywać będziecie zdrowy rozsądek, to ich efekt będzie pozytywny dla wszystkich mieszkańców naszej Ojczyzny” – mówił Arcybiskup.

W homilii ks. prał. Stanisław Hodun podkreślał, że „praca leśnika jest urzeczywistnianiem powołania danego przez Boga człowiekowi, by czynić sobie ziemię poddaną”. Wskazując na wielorakie aspekty działalności leśników, jakimi są m.in. tworzenie ścieżek edukacyjnych i troska o miejsca pamięci narodowej, mówił: „Nie wystarczy dzisiaj jedynie wam pogratulować, ale trzeba wam podziękować, bo z owoców waszej pracy korzysta całe społeczeństwo”.

Duszpasterz leśników przypomniał, że św. Jan Paweł II wielokrotnie przestrzegał przed największymi zagrożeniami współczesnych czasów, jakimi są brak poszanowania praw natury ustanowionych przez Stwórcę i praw godności życia. Kaznodzieja zachęcał także do niepoddawania się trudnościom, a na dalszą pracę życzył wielu łask Bożych i Bożego błogosławieństwa.

We Mszy św. licznie uczestniczyli leśnicy należący do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku wraz z rodzinami oraz poczty sztandarowe.

Na zakończenie Eucharystii dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Ryszard Ziemblicki podziękował arcybiskupowi metropolicie i księżom duszpasterzom za okazywaną leśnikom, w trudnej ostatnio dla nich sytuacji, pomoc i duchowe wsparcie.