W homilii metropolita białostocki podkreślił, że w przekazie treści wielką rolę spełniają słowa, ale przede wszystkim znaki. „Żyjemy w czasach dominacji kultury tymczasowości. Nic nie jest na zawsze, lecz tylko na krótki, na jakiś nieokreślony czas, na próbę. Kiedy więc świat mówi, że dozgonna miłość jest niemożliwa, nie wystarczą słowa – potrzebny jest znak. Tym czytelnym znakiem są kolejne pary narzeczonych, które stają u stopni ołtarza i ślubują sobie nawzajem dozgonną miłość i wierność. Jeszcze bardziej takim przekonującym znakiem są małżonkowie obchodzący kolejne rocznice zaślubin: srebrne, złote lub diamentowe jubileusze” – zauważył.

Zwracając się do duchownych i świeckich odpowiedzialnych za duszpasterstwo rodzin, dostrzegł wysiłki, jaki podejmują, aby pomóc zwłaszcza ludziom młodym w przygotowaniu się do zawarcia sakramentalnego małżeństwa, a także w towarzyszeniu i pomocy małżonkom i rodzinom, często w sytuacjach kryzysowych.

„Troska o święte małżeństwa i rodziny jest naszym wspólnym zadaniem. Wszyscy jesteśmy zobowiązani głosić naukę Jezusa o sakramencie małżeństwa, który jest dozgonnym związkiem mężczyzny i kobiety a także bronić prawdy o fundamentalnym znaczeniu rodziny dla wychowania dzieci i młodzieży. Trwałe małżeństwo i pełna rodzina to gwarancja przyszłości państwa i Kościoła” – mówił abp Guzdek.

Życzył przybyłym na spotkanie, aby ich działalność edukacyjna oraz wsparcie udzielane małżonkom i rodzinom przez Wydziały Duszpasterstwa Rodzin przynosiły błogosławione owoce.

Ponieważ podczas dwudniowego spotkania i wieńczącej go Eucharystii obecne były relikwie bł. Rodziny Ulmów, hierarcha wskazał na wzór ich życia i świętości. „Błogosławieni Małżonkowie z Markowej stanowią wzór oraz inspirację dla chrześcijańskich rodzin. Godne naśladowania są ich wierność i uczciwość małżeńska oraz otwartość na dar życia” – wskazywał.

„W tej rodzinie wszystko odbywało się w klimacie wiary, która pomagała im żyć i wychowywać dzieci w duchu przykazania miłości. Niech tak będzie i w waszych małżeństwach i rodzinach” – zachęcał zgromadzonych na wspólnej modlitwie.

Po Mszy św. można było oddać indywidualnie cześć relikwiom Rodziny Ulmów przez ucałowanie.

W spotkaniu, którego gospodarzem była archidiecezja białostocka, wzięli udział dyrektorzy Wydziałów Duszpasterstwa Rodzin wraz z diecezjalnymi doradcami życia rodzinnego metropolii białostockiej (Białystok, Łomża, Drohiczyn) oraz metropolii warmińskiej (Olsztyn, Ełk, Elbląg).

Obradom przewodniczył ks. Robert Wielądek – krajowy Duszpasterz Rodzin wraz z Beatą Chojnacką – krajową Doradczynią Życia Rodzinnego. W spotkaniu brał udział także Delegat Komisji ds. Rodzin KEP – bp Piotr Przyborek, biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej.

Podczas spotkań roboczych, które odbywały się w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku, uczestnicy pracowali nad tekstem Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia „Droga wtajemniczenia katechumenalnego dla życia małżeńskiego”.

Osoby zaangażowane w duszpasterstwo małżeństw i rodzin, dostrzegając kryzys dotykający małżonków w oparciu o wytyczne Stolicy Apostolskiej, starały się wypracować formuły, które pozwolą młodym ludziom w sposób dojrzały przygotować się do zawarcia sakramentu małżeństwa. Zauważona została także konieczność duszpasterskiego towarzyszenia małżeństwom po ślubie.

W przerwie między obradami uczestnicy spotkania odwiedzili białostockie Muzeum Pamięci Sybiru oraz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

Celem dorocznych dwudniowych spotkania, które odbywają się na terenie całej Polski, jest zapoznanie uczestników ze specyfiką i funkcjonowaniem Duszpasterstwa Rodzin w danym rejonie.

Duszpasterstwo Rodzin podzielone jest na sześć rejonów: południowy, północny, wschodni, zachodni, centralny i pomorski. Do każdego rejonu przynależy kilka diecezji. Za organizację co roku odpowiedzialna jest inna diecezja. W spotkaniu uczestniczą: biskup miejsca, przedstawiciel Rady ds. Rodziny KEP, pracownicy Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin oraz duszpasterze i diecezjalni doradcy życia rodzinnego danego rejonu.