W homilii ks. Wojciech Rogowski podkreślił, że wzorem wychowawcy jest Jezus Chrystus, ukazujący miłosierną miłość Ojca. Wyjaśniał, że to On uczy nas mądrej, czyli wymagającej i odpowiedzialnej miłości. „On, który kochał wszystkich ludzi, pragnął ich prawdziwego dobra. Dlatego też stosował różne metody wychowawcze: wobec ludzi dobrych i szlachetnych był życzliwy, chwalił ich postawę, ale gdy było trzeba – upomniał św. Piotra; wobec ludzi, którzy pobłądzili, ale zrozumieli swój błąd i pragnęli poprawy i zmiany życia był wyrozumiały i delikatny; wobec tych, którzy mieli zatwardziałe serca i byli cyniczni – był surowy” – mówił.

Kaznodzieja zaznaczył, że wychowywać to wziąć odpowiedzialność za młodego człowieka i pomagać mu w kształtowaniu jego osobowości. Tłumaczył, że wiedza jest tylko jednym z elementów kształtowania dojrzałej osobowości, a równie ważną rzeczą jest uczenie młodych szlachetnych postaw i wierności danemu słowu. Zachęcał zgromadzonych do modlitwy w intencji dzieci i młodzieży, rodziców i wychowawców o owocne przeżycie nowego roku szkolnego.

Na zakończenie Eucharystii abp Edward Ozorowski zawierzył dzieci i młodzież rozpoczynającą rok szkolny Bożej opiece. „Wychowanie powinno być tak prowadzone, by człowiek, który od Boga wyszedł, mógł do Niego powrócić. Dlatego niech nieustannie w tym nowym roku szkolnym i katechetycznym towarzyszy nam ewangeliczne wezwanie do doskonałości” – mówił.

Metropolita białostocki podkreślił także, że proces wychowania trwa całe życie oraz że wychowaniu powinno towarzyszyć samowychowanie. Życzył rodzicom i wychowawcom, aby tak przygotowali dzieci i młodzież do dorosłego życia, aby ci byli zdolni przeżyć je dobrze i odpowiedzialnie.

Po Mszy św. zebrani w archikatedrze mogli wysłuchać koncertu chórów uczestniczących w programie Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska pod dyrekcją prof. Anny Olszewskiej. W repertuarze znalazły się utwory Karla Jenkinsa „The Armed Man: A Mass for peace” oraz Roberta Jansona „Tyś jest mój”.

Abp Edward Ozorowski przywitał się również z grupą osadzonych w białostockim zakładzie karnym, którzy przybyli wraz z kapelanem, aby w Roku Miłosierdzia przekroczyć Bramę Miłosierdzia białostockiej archikatedry.

Tydzień Wychowania to inicjatywa Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski i Rady Szkół Katolickich. Jest on obchodzony zawsze w tygodniu, w którym przypada święto św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży. W tym przebiega on pod hasłem „Miłosierni jak Ojciec”.