Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10.00 w auli św. Kazimierza. Przybyłych gości przywitał ojciec duchowny białostockiego seminarium, ks. kan. Dariusz Sokołowski, który wygłosił konferencję pt. „Zawierzenie Maryi”, a także przedstawił zebranym alumnów pierwszego roku. Poszczególnym osobom powierzona została duchowa opieka nad najmłodszymi kandydatami do kapłaństwa.

Kolejnym, najważniejszym punktem wspólnego spotkania była Eucharystia pod przewodnictwem ks. Andrzeja Proniewskiego, rektora AWSD. Homilię wygłosił drugi z ojców duchownych, ks. Jerzy Buzun. Kaznodzieja, odwołując się do adhortacji apostolskiej Pastores dabo vobisJana Pawła II zaznaczył, że każde chrześcijańskie powołanie pochodzi od Boga, a troska o owoce tego powołania zależy w dużej mierze od osób ofiarujących swoją modlitwę.

Po zakończonej Mszy św., podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu, w modlitwie różańcowej wspólnie modliliśmy się o nowe i liczne święte powołania kapłańskie oraz za wszystkich już powołanych.

Dzień skupienia zakończył wspólny obiad, kawa i słodki poczęstunek, który był doskonałą okazją do rozmowy kleryków z tymi, którzy zapewniają duchowe i materialne wsparcie ich formacji.


GALERIA ZDJĘĆ na stronie Seminarium Duchownego