W spotkaniu uczestniczył biskup pomocniczy Archidiecezji Białostockiej Henryk Ciereszko, przedstawiciele władz Miasta Białegostoku, księża i siostry zakonne, przedstawiciele Kurii Metropolitalnej oraz liczni białostoczanie, „którzy – jak mówiła witając gości Katarzyna Kakowska-Maksimowicz, menager Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnego Archidiecezji Białostockiej - swoją obecnością dziś z nami udowadniają, że Patron naszego miasta, pomimo, że swoją ziemską wędrówkę zakończył niemal 45 lat temu, wciąż jest obecny w naszych sercach, naszych dziełach, że jesteśmy świadomi, że miano mieszkańców Miasta Miłosierdzia to nie tylko wielki zaszczyt, ale też obowiązek i odpowiedzialność, by nie zaprzepaścić wielkiej spuścizny, którą bł. ks. Sopoćko nam po sobie pozostawił, i która z Białegostoku - tak jak wówczas za jego przyczyną - tak i dziś dzięki nam ma płynąć na cały świat”.

Publikacja „Takiego Go pamiętam” to pierwsza tego rodzaju pozycja, która ukazała się na rynku. Została wydana nakładem Archidiecezjalnego Wydawnictwa św. Jerzego, a jej wydanie wsparło Miasto Białystok.

Powstała ona jako wyraz wdzięczności za osobę i dzieło bł. ks. Michała Sopoćki, dzięki inspiracji Abp. Tadeusza Wojdy, który często podkreślał, że zadaniem i odpowiedzialnością białostoczan jest utrwalanie pamięci o „naszym Błogosławionym”.

W książce znajduje się 25 odrębnych tekstów – wspomnienia osób, które w swoim życiu spotkały i pamiętają bł. ks. Michała Sopoćkę. Składają się na nią wspomnienia księży, dla których był spowiednikiem, wykładowcą, profesorem; sióstr zakonnych, które z nim współpracowały, dla których był kierownikiem duchowym i które zadbały o to, aby godnie przeżył ostatnie lata swojego życia oraz osób świeckich, które pamiętają go jako katechetę, sąsiada, pacjenta, a nawet wujka.

Publikacja wzbogacona została zdjęciami, zarówno archiwalnymi, jak i współczesnymi fotografiami miejsc w Białymstoku, związanymi z życiem i działalnością Błogosławionego.

Podczas spotkania fragmenty wspomnień czytał Piotr Półtorak, Dyrektor Teatru Dramatycznego w Białymstoku, a występem muzycznym promocję uświetnił Karol Jóźwik - student dyrygentury symfoniczno-operowej na Akademii Muzycznej w Katowicach.

Na zakończenie zabrali głos autorzy wspomnień zawartych w publikacji, dopowiadając do spisanych wspomnień niektóre fakty czy detale.

Po spotkaniu każdy uczestnik spotkania otrzymał bezpłatnie egzemplarz książki.