„Życie jest darem Boga – w ten sposób, jako ludzie wierzący to odczytujemy, nieustanie się nim ciesząc. W tym duchu roztaczamy też naszą troskę na każde ludzkie życie. Ten, który obdarował nas życiem, dziś daje nam Ducha Świętego, który jest pełnią życia, a dziś objawia Kościół światu” – mówił biskup pomocniczy Archidiecezji Białostockiej do uczestników marszu, zachęcając do uczestnictwa w nim w duchu dziękczynienia i radości. 

Podczas Mszy św. ks. dr Jarosław Grzegorczyk, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej Białostockiej, ogłosił powołanie Białostockiego Forum dla Życia i Rodziny, które skupia ponad 30 ruchów, wspólnot i stowarzyszeń działających na terenie archidiecezji.

W tym roku uczestnikom Marszu towarzyszyło hasło „Rodzina obywatelska. Rodzina – wspólnota – samorząd”, które miało zwrócić uwagę, że rodzina jest jednym z największych potencjałów wspólnoty lokalnej i samorządu. Po przybyciu na plac przed archikatedrą białostoczanie apelowali do obecnych na marszu przedstawicieli władz miasta o wsparcie w dziedzinie kultury, edukacji i bezpieczeństwa, czyli w tych wymiarach życia społecznego, które bezpośrednio dotykają rodziny. 

Po zakończeniu Marszu przed katedrą rozpoczęło się wspólne świętowanie mieszkańców stolicy Podlasia. Z koncertami wystąpiły zespół „Winnica” oraz schola „Boże Echo”. 

Główną atrakcją popołudnia był „Bieg dla Jezusa”, w którym wzięło udział ponad 100 osób - dzieci, młodzieży i całych rodzin. Inicjatywa wspólnego rekreacyjnego biegania została pomyślana jako podziękowanie Bogu za otrzymywane w życiu łaski. Przed lub po dobiegnięciu do mety uczestnicy mogli umieścić swoje podziękowania na banerze pod sceną. 

Na placu przed katedrą swoje stanowiska miały również białostockie pielgrzymki: do Różanegostoku, Częstochowy i Wilna. Organizatorzy rozdawali materiały informacyjne oraz zapraszali do udziału w tegorocznym pielgrzymowaniu. Okazje do zaprezentowania swojej oferty edukacyjnej miały również białostockie przedszkola i szkoły katolickie.

O godz. 20.30 przed katedrą rozpoczął się koncert uwielbienia „Bogu Dźwięki”. Wystąpili w nim wraz z profesjonalnymi muzykami utalentowani muzycznie uczestnicy warsztatów, które trwały od 5 czerwca. Są to głównie członkowie białostockich ruchów i wspólnot.

Jak zaznacza Piotr Kurstak – pomysłodawca i współorganizator - „Bogu Dźwięki” są wyjątkową okazją do integracji wszystkich środowisk Archidiecezji Białostockiej, której pomysł zrodził się przed dwoma laty jako inicjatywa uwielbienia i dziękczynienia Bogu za wizytę na ziemi białostockiej papieża Jana Pawła II i ustanowienie Metropolii Białostockiej.