Pierwszym punktem rekolekcji było zawiązanie wspólnoty, gdzie każdy miał okazję powiedzieć coś o sobie. W piątek również odbyła się Droga Krzyżowa oraz konferencja ojca duchownego ks. dr Dariusza Sokołowskiego pt. „Powierzyć swój wybór Jezusowi” połączona adoracją krzyża.

W sobotę uczestnicy rekolekcji, po porannych modlitwach i śniadaniu odbyli spotkanie z księżmi moderatorami, po czym mieli możliwość wysłuchania drugiej konferencji, której tematem było pytanie „Po której jestem stronie?”. Po niej nastąpiło dzielenie się owocami spotkania ze Słowem Bożym w małych grupach prowadzonych przez kleryków.

Sobotniej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił Bp Henryk Ciereszko. Zachęcił on do poddawania pod osąd Bożego Słowa wszystkich wyborów codziennego życia i zadawania sobie trudu poszukiwania czegoś więcej, aniżeli tylko to, co proponuje współczesny świat. Po wspólnym obiedzie z Bp. Henrykiem uczestnicy rekolekcji mieli czas na rekreację sportową. Po wspólnej modlitwie koronką do Bożego Miłosierdzia, miała miejsce projekcja filmu „pro life” pt. „Bella”. Dzień zakończył się wspólną adoracją Najświętszego Sakramentu.

Niedziela rozpoczęła się od jutrzni i medytacji nad fragmentem Ewangelii. Rekolektanci odwiedzili kleryckie pokoje, mogli również podzielić się doświadczeniem przeżytych rekolekcji podczas godziny świadectw. Następnie wszyscy zgromadzili się w seminaryjnej kaplicy na Eucharystii, której przewodniczył Abp Edward Ozorowski. W homilii ks. Dariusz Wojtecki, zachęcał do trwania przy Jezusie bez względu na to, jaką drogą On zechce nas poprowadzić. Wskazując na wielorakość powołań w Kościele kaznodzieja zauważył, że ich wspólnym mianownikiem zawsze pozostaje miłość.

Po Mszy św. uczestnicy mieli możliwość rozmowy z Arcybiskupem Metropolitą. Zadając pytania o jego drogę rozpoznania powołania mieli okazję dowiedzieć się, jak dawniej wyglądała formacja seminaryjna. Arcybiskup zachęcił młodych mężczyzn, by „szli zawsze za naturalnym dla człowieka ukierunkowaniem na to, co Boże, dobre i piękne”. Rekolekcje zakończył wspólny obiad.

Rokrocznie organizowane w naszym Seminarium rekolekcje powołaniowe, są dobrą okazją do poznania życia kleryckiego „z bliska” i szansą daną Panu Bogu na rozniecenie w sercu ognia pragnienia służby Jemu i ludziom w kapłaństwie.