Spotkanie rozpoczął dyrektor Centrum, ks. Jarosław Jabłoński, witając uczestników, katechetów oraz gości. Abp Edward Ozorowski, który objął patronatem honorowym dzieło Konkursowe w archidiecezji, skierował do młodzieży słowa uznania i otuchy.

Część konkursowa poprzedziła celebracja Słowa Bożego. Nabożeństwo Słowa oraz komentarz do Ewangelii wg św. Mateusza przygotował ks. dr Bogdan Skłodowski, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Białostockiej.

Nad porządkiem czuwała komisja konkursowa w składzie: ks. dr Dariusz Wojtecki, przewodniczący komisji i asystent kościelny Katolickiego  Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, ks. dr Bogdan Skłodowski, Bogusława Wencław i Joanna Marchel.

Eliminacje diecezjalne składały się z dwóch części. Część pisemna zawierała 43 pytania zamknięte oraz 2 otwarte. Do części ustnej dostało się siedmiu uczestników, którzy zdobyli największą liczbę punktów:

- Ewa Siemieniuk z II Liceum Ogólnokształcącego im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku (uczennica s. Brygidy Danuty Karwowskiej)
- Anna Danilczuk z V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku (uczennica Agnieszki Palanis)
- Hanna Górska z I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku (uczennica Barbary Podlewskiej)
- Konrad Łabieniec z II Liceum Ogólnokształcącego im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku (uczeń dr Elżbiety Młyńskiej)
- Maciej Kalata z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku (uczeń s. Teresy Bajdy i ks. Dariusza Gutowskiego)
- Elżbieta Czajkowska z XI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku (uczennica Jolanty Dziekońskiej)
- Aleksandra Gryko z III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku (uczennica Beaty Gołub).

Wszyscy uczestnicy odpowiadali na ten sam zestaw pytań, po którym udało się wyłonić trójkę finalistów:

- Annę Danilczuk
- Ewę Siemieniuk i
- Elżbietę Czajkowską.

Nagrodami w Konkursie są plecaki turystyczne, gry planszowe oraz książki ufundowane przez Grupę INCO S.A. oraz Firmę Samasz.

Trójce finalistów i ich opiekunom organizator konkursu – Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”- ufundowało wyjazd na Ogólnopolskie Spotkanie Młodych z Biblią w Częstochowie i Olsztynie k. Częstochowy w dniach 13-14 maja br. Będą to przygotowania do finału, który odbędzie się w dniach 1-2 czerwca w Niepokalanowie.

W przerwie rozgrywek diecezjalnych, uczestnicy wysłuchali wystąpienia ks. Rafała Arciszewskiego, archidiecezjalnego duszpasterza młodzieży, który zachęcił do udziału w jednym z największych i najważniejszych wydarzeń w najbliższym czasie - Światowych Dniach Młodzieży.