Właśnie w dniu wspomnienia beatyfikacji bł. Michała Sopoćki, 28 maja br. Czciciele  Miłosierdzia Bożego spotkali się w białostockiej Archikatedrze, która jest drugim miejscem stacyjnym Szlaku.

Spotkanie  rozpoczęło się Mszą świętą, celebrowaną przez ks. Wacława Kuleszę wikariusza Bazyliki Archikatedralnej i ks. Andrzeja Kozakiewicza, kustosza Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku - odprawiającego po raz kolejny mszę św. w intencji osób pielgrzymujących Szlakiem.

W modlitwie wiernych zanoszono prośby m. in. o rychłe wyniesienie do chwały ołtarzy Sługi Bożego, Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego, w dniu 35 rocznicy Jego śmierci, oraz o pomoc i wsparcie Błogosławionego księdza Michała Sopoćki wszystkim pielgrzymom w podążaniu do Nieba.

Archikatedra, główna świątynia miasta i archidiecezji, zawsze pozostawała bliska błogosławionemu ks. Michałowi Sopoćce ze względu na swój charakter i znaczenie. 

Wraz z duchowieństwem i wiernymi uczestniczył tu w ważnych uroczystościach kościelnych, w obchodach świąt i nabożeństwach. Niejednokrotnie sprawował Eucharystię, głosił Słowo Boże, pomagał w posłudze duszpasterskiej. U schyłku życia zasiadał w stallach bazyliki jako kanonik gremialny Kapituły Metropolitalnej, uhonorowany tą godnością za swoje wielkie zasługi dla Kościoła.

Najbardziej widocznym w bazylice znakiem, związanym z osobą Błogosławionego, pozostaje obraz Jezusa Miłosiernego, pędzla Ludomira Slendzińskiego. Obraz powstał w 1955 r. na zamówienie księdza Michała Sopoćki, który sprowadził go następnie do Białegostoku. Obraz od momentu wprowadzenia do świątyni otoczony nieprzerwaną czcią wiernych, skupia w sobie kult Miłosierdzia Bożego w archikatedrze. W witrażach kaplicy znajdują się postacie św. Faustyny i bł. Michała. 

Właśnie w kaplicy Jezusa Miłosiernego zgromadzili się pielgrzymi po Mszy św., nieszporach, nabożeństwie majowym i procesji.

Po krótkiej modlitwie w intencji  Kościoła w Polsce i w całym świecie, przez wstawiennictwo błogosławionego Michała, wiernego syna Kościoła, pątnicy przeszli Szlakiem bł. Michała, śpiewając pieśni poświęcone Błogosławionemu: „Sługo miłosierdzia” i „Błogosławiony Księże Michale” oraz odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego, do kaplicy Sióstr Pasterzanek przy ulicy E. Orzeszkowej.

U celu wędrówki, w kościele św. Józefa i Najświętszego Serca Pana Jezusa, ks. kanonik Andrzej Kozakiewicz pobłogosławił pielgrzymów i zaprosił wszystkich na kolejny etap pielgrzymki w dniu 15 czerwca, który zacznie się mszą świętą w tym właśnie miejscu, o godz. 18.00.