Podjecie takiego tematu związane było z przyjęciem przez Radę Miasta Białegostoku Uchwały w sprawie przyjęcia błogosławionego ks. Michała Sopoćki za patrona Miasta Białegostoku i ustanowienia dnia 28 września Świętem Patrona miasta Białegostoku.

W trakcie dyskusji Członkowie Rady zgłosili inicjatywy i propozycje dotyczące przeżywania Święta Patrona. Celem usprawnienia prac, Abp Ozorowski podjął decyzję o utworzeniu grupy roboczej do opracowania planu koncepcyjnego.

W drugiej części posiedzenia przedstawione zostały informację o najważniejszych wydarzeniach, które będą miały miejsce w Diecezji. Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Archidiecezji Białostockiej, ks. Jarosław Grzegorczyk, zapoznał Radę z ramowym programem obchodów Jubileuszu 25-lecia powołania Diecezji Białostockiej i 25 rocznicy wizyty Jana Pawła II w Białymstoku.

Ks. Rafał Arciszewski, Koordynator ŚDM 2016 w Archidiecezji Białostockiej, przedstawił stopień zaawansowania przygotowań do Dni w Diecezji. Ks. Arciszewski zachęcał również do udziału w Diecezjalnych Dniach Młodzieży, które odbędą się w dniach 18-20 marca 2016 r. pod hasłem „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.

Spotkanie zakończyła modlitwa i błogosławieństwo Arcybiskupa Metropolity.