W słowie wstępnym ks. Rektor Marian Strankowski pozdrowił całą wspólnotę. Przypomniał też, że uczelnia jest kontynuatorem i spadkobiercą Seminarium Wileńskiego założonego w 1582 r. Jednak po II wojnie światowej sytuacja polityczna zmusiła Abp. Romualda Jałbrzykowskiego do opuszczenia Wilna i założenia Seminarium w Białymstoku w 1945 r. Rektor podkreślił, że dzisiejszym uroczystościom miały towarzyszyć jeszcze inne wydarzenia, m. in. sesja naukowa poświęcona jubileuszowi, ale epidemia koronawirusa sprawiła, że zostaną przeniesione na późniejszy termin.

Okolicznościową homilię wygłosił bp Henryk Ciereszko, który przywołał kazanie bł. ks. Michała Sopoćki wygłoszone na inaugurację roku akademickiego w 1958 r. „Cały świat przeżywa okres kryzysu moralnego. Bankructwo polityków i kierowników państw, narzekanie i skrajny pesymizm, a nawet rozpacz obywateli, są dziś na porządku dziennym. Wyraża się zniechęcenie duchowe, pewien lęk i nieufność do wysiłków i zdobycia środków naprawy i zaradzenia złemu. Ogólne zakłamanie, upodlenie i znieprawienie powstało w świecie, dlatego że ludzie naruszają prawo Boże. Nadszedł czas działania dla sług Bożych, czas dla tych, co się poświęcają Jego służbie” – cytował słowa ks. Sopoćki Bp Ciereszko. I dodał: „Słowa te dziś w pełni możemy powtórzyć, oddają charakterystykę i naszego czasu, w którym, musimy przyznać, opisane postawy i zjawiska jeszcze bardziej się uwidaczniają”.

Biskup Ciereszko przypomniał, że każdy z przychodzących do seminarium, pytany co go skłoniło, aby przekraczać jego progi, mówi: chciałbym służyć Bogu i ludziom. „Piękna misja, piękna intencja! Dlatego dziś, świętując, chcemy Bogu dziękować za 75 lat służby Bogu i ludziom w naszym seminarium, za setki kapłanów z naszego seminarium, służących dziś Bogu i ludziom” – mówił.

Na zakończenie uroczystej Eucharystii, Metropolita Białostocki Abp Tadeusz Wojda powiedział: "Wiemy, że to seminarium wydało światu wielu wspaniałych kapłanów, którzy pisali historię naszej archidiecezji nawet swoją krwią i cierpieniem. Stawiamy sobie pytanie czy jesteśmy godni tej historii, czy my w dzisiejszej tradycji i kontynuacji naszego seminarium rzeczywiście korzystamy z tego pięknego, szlachetnego bogactwa Alma Mater?" Podkreślił, że w dzisiejszych czasach potrzeba przeżywania codzienności w ciszy, refleksji, w pokoju, aby postawić sobie to pytanie, ale też nie pozostawiać go bez odpowiedzi. „Ono musi nam towarzyszyć, budzić w nas refleksję, czy dziś jesteśmy żywymi kontynuatorami tej tradycji” - zakończył.

Jubileuszowa Eucharystia pod przewodnictwem Metropolity Białostockiego zgromadziła w kaplicy całą wspólnotę seminaryjną. Koncelebrowali ją Abp Edward Ozorowski, Bp Henryk Ciereszko, poprzedni rektorzy Uczelni, a także moderatorzy i profesorowie Seminarium. Obecni byli alumni i siostry zakonne ze wspólnoty Sióstr Jezusa Miłosiernego. Z racji na panujące obostrzenia uroczystość miała charakter zamknięty.