Uroczystościom rocznicowym przewodniczył Metropolita Białostocki Abp Edward Ozorowski. Wraz nim Eucharystię koncelebrowali Abp Senior Stanisław Szymecki, biskupi Seniorzy z Łomży - Bp Stanisław Stefanek i Bp Tadeusz Zawistowski oraz około czterdziestu kapłanów.

W homilii Abp Ozorowski podkreślił, że wobec ożywionego kultu eucharystycznego w Sokółce konieczna jest pogłębiona refleksja nad pobożnością eucharystyczną. Drogowskazem w codziennym jej pogłębianiu i oczyszczaniu z obcych naleciałości - zdaniem Metropolity - powinno być słowo "komunia".

Hierarcha wyjaśniał, że w Eucharystii dokonuje się Komunia człowieka z Bogiem. "Eucharystia daje szczególny przystęp do Boga. Człowiek, który Ją przyjmuje, staje się uczestnikiem Ciała i Krwi Pańskiej, to znaczy pełni Bosko-ludzkiej miłości. (…) Drzwiami, przez które wchodzimy do tej rzeczywistości jest sakrament pokuty i adoracja eucharystyczna" - mówił.

Arcybiskup zaznaczył, że Eucharystia odgrywa szczególną rolę w podtrzymywaniu i pogłębianiu więzi pomiędzy ludźmi, zarówno w zwyczajnych relacji międzyludzkich, jak i sytuacjach nadzwyczajnych, które mają miejsce w odniesieniu do ludzi najbiedniejszych.

Nawiązując do wydarzeń, które miały miejsce w Sokółce przed trzema laty Abp Ozorowski stwierdził, że pierwszymi adresatami znaku eucharystycznego są mieszkańcy miasta. "Oni to powinni wyciągać wnioski z tego, co się stało, dbać o to, by rozwijało się życie religijne i kwitła duchowość ewangeliczna. Sam Chrystus o to prosi. A jeżeli On prosi, znaczy, że miłuje tych, których prosi. Nie bądźmy więc głusi na Jego wołanie" - mówił. 

Pasterz Kościoła białostockiego zachęcał zgromadzonych do nieustannego sięgania po Pismo św., aby lepiej rozumieć Eucharystię i do częstego przyjmowania Ciała Pańskiego, aby uczyć się Bożego Objawienia.

Apelował do kapłanów pracujących w parafii św. Antoniego w Sokółce, aby przestrzegali przepisów liturgicznych dotyczących Eucharystii. "Mówią one między innymi, iż nie wolno odprawiać Mszy św. przy wystawionym Najświętszym Sakramencie ani też mnożyć celebracji eucharystycznych w celach komercyjnych lub dla zaspokojenia prywatnej pobożności. Adoracja Eucharystyczna jest przedłużeniem przeistoczenia mszalnego, a nie tłem dla niego. Msza św. zaś jest misterium ofiary krzyżowej Chrystusa, a nie ozdobnikiem takich lub innych życiowych wydarzeń". "Winni to również uznać wierni świeccy: parafianie i pielgrzymi. Inaczej bowiem będzie kult eucharystyczny malał, a nie wzrastał" - wyjaśniał Arcybiskup Metropolita.

Przestrzegał jednocześnie, "aby księża, zajmując się pielgrzymami, nie zaniedbywali swoich parafian, a wierni świeccy nie zamieniali pobożności na pieniądze".

Na zakończenie Abp Ozorowski podkreślił, że przesłanie z Sokółki kieruje się również do całego świata, o czym świadczą liczne pielgrzymki. Dzięki temu sokólska wspólnota wierzących może lepiej niż przedtem dawać świadectwo wierze i ubogacać się kulturowo. 

Po komunii św. w procesji kanonicy kolegiaty Sokólskiej przenieśli Najświętszy Sakrament i Cząstkę Ciała Pańskiego w kustodii do miejsca celebry. Po wspólnej adoracji i odmówieniu Litanii do Serca Pana Jezusa Abp Ozorowski udzielił zebranym uroczystego błogosławieństwa.