W homilii ks. Jerzy Sęczek, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Białostockiej podkreślił znaczenie prawdy w pracy naukowej, której towarzyszy zachwyt nad światem i Panem Bogiem. „Prawda ta wymaga pokory, uczciwości, a nawet zmiany myślenia, rezygnacji z własnych wizji świata i własnych planów. Przykładem jest sama nauka, która nas zaskakuje” - mówił.

„Bóg też nas zaskakuje i jednocześnie pozostaje tajemnicą” - tłumaczył kaznodzieja nawiązując do liturgii słowa, ukazującej w pierwszym czytaniu chorego na trąd wodza syryjskiego Naamana, który musiał przyjąć postawę pokory, aby poznać Boga i uznać go za Boga jedynego i wejść z nim w dialog. „Podobnie uzdrowiony z trądu bohater Ewangelii nawiązuje dialog z Jezusem, dziękuje Mu i oddaje Mu chwałę. Dlatego tak ważne jest pozwolić się Bogu zaskoczyć, przyjąć postawę pokory, oddać mu swoje życie, a On dokona cudu” - podkreślał.

Ks. Sęczek przypomniał, że w przeżywanym Dniu Papieskim wspominamy bł. Jana Pawła II jako człowieka dialogu. „Dzięki temu, że prowadził dialog najpierw z Bogiem, w głębokiej pokorze i zachwycie nad Jego Tajemnicą, mógł z wielkim szacunkiem i życzliwością prowadzić dialog z ludźmi. Nie rezygnował ze swojego zdania, ale z miłością podchodził do innych” – zauważył.

Na koniec kaznodzieja przypomniał fascynację Bogiem, jaka dokonywała się w sercu młodego jeszcze ks. Karola Wojtyły i wyrażona została w nabożeństwach paraliturgicznych (misteriach) jego autorstwa, które niedawno ujrzały światło dzienne.

Przed udzieleniem błogosławieństwa Abp Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki zachęcał ludzi nauki do nieustannego poszukiwania prawdy. Przestrzegał przed współczesnymi, wrogimi człowiekowi ideologiami. Wskazywał na nauczanie bł. Jana Pawła II na temat godności człowieka, małżeństwa i rodziny, z którego powinno się czerpać prawdziwe wzorce.

Oprawę muzyczną liturgii przygotował Chór Uniwersytetu w Białymstoku pod dyrekcją prof. Edwarda Kulikowskiego. Czytania mszalne czytali studenci z białostockiego Wydziału Lalkarskiego Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, psalm zaśpiewała studentka Uniwersytetu w Białymstoku, a modlitwę powszechną czytali studenci – stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Nad całością czuwali studenci najstarszej białostockiej wyższej uczelni, czyli alumni Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego.

Duszpasterstwo Akademickie zaprasza studentów na Mszę św. akademicką w każdą niedzielę o godz. 19.30 w Archikatedrze białostockiej oraz do uczestnictwa w różnego rodzaju wydarzeniach (spotkania, konwersatoria, nabożeństwa, wyjazdy). Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej www.da.bialystok.pl.