„Dla was dzisiaj «męstwo ducha» oznacza o codzienne odrabianie lekcji, szacunek dla kolegi czy koleżanki, posłuszeństwo rodzicom” - mówił Bp Ciereszko. „Do Suchowoli zaprosił nas dzisiaj Duch Święty, którego otrzymaliśmy, a niektórzy dopiero otrzymają w sakramencie bierzmowania. Duch Święty i bł. ks. Jerzy Popiełuszko” - powtarzał.

„Bez Ducha Świętego nie ma życia” - wyjaśniał młodym Bp Henryk, zachęcając aby, to wszystko to, co jest atutem młodości, tak jak radość i spontaniczność, prowadziło pomimo młodego wieku do pogłębiania mądrości i odczytywania młodość jako daru.

„Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko przy tym ołtarzu przyjmował sakramenty. Wszystko to, co tu otrzymał, wcielał w życie, aż po męczeńską śmierć. On mężnie wyznawał swoją wiarę, a do tego i wy się zobowiązujecie przyjmując sakrament bierzmowania” - mówił hierarcha.

Biskup pomocniczy archidiecezji białostockiej zapraszał młodych do udziału w życiu parafialnym, aby mogli dawać świadectwo otrzymanych darów Ducha, uczestniczyć w lekturze Słowa Bożego, w ruchach i wspólnotach oraz pielgrzymkach. Zapraszał też do czynnego zaangażowania w wiarę chrześcijańską. Zachęcał wszystkich do czynnego udziału w przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży.

W homilii ks. Piotr Kobeszko przypomniał młodym, że często potrzeba czasu, aby otrzymywane od Boga dary zrozumieć i w pełni przyjąć. „Dziś przychodzicie, aby dar bierzmowania głębiej zrozumieć. Drzewo ma w sobie ogień, ale żeby zapłonął, potrzeba iskry. Podobnie dar Ducha Świętego potrzebuje iskry, którą jest Eucharystia, lektura Pisma Świętego, przystępowanie do sakramentów” - wyjaśniał.

„W dniu bierzmowania, na pytanie biskupa: "co chcecie otrzymać?" odpowiedzieliście, że to, aby dar Ducha Świętego umocnił was do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Czy rzeczywiście chcecie, aby Duch Święty sprawił, abyście się nie bali głosić obecności Chrystusa w waszym życiu?" - pytał młodych kaznodzieja.

„Przynieśliście w sobie dzisiaj wielkie pragnienia, ale trzeba, byście za tymi pragnieniami poszli dalej” - mówił, wskazując na przykład takich ludzi jak Jan Paweł II i ks. Jerzy  Popiełuszko, którzy mieli wielkie pragnienia i potrafili je realizować.

Przed Mszą św., której przewodniczył bp Ciereszko odbył się hip-hopowy koncert ewangelizacyjny, który poprowadzili Piotr i Jacek – założyciele fundacji „Wyrwani z niewoli”. Młodzi ewangelizatorzy, dawali także osobiste świadectwo swojego nawrócenia, zachęcając młodzież do odważnego kroczenia za Chrystusem, który daje człowiekowi prawdziwą wolność.

Na spotkanie do Suchowoli przybyło blisko 700 bierzmowanych. Mszę św. koncelebrowało kilkudziesięciu kapłanów, którzy przygotowywali młodzież do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Młodym pielgrzymom towarzyszyli również katecheci świeccy oraz rodzice.