Ksiądz proboszcz serdecznie powitał czcicieli miłosierdzia Bożego, przypominając o kilkunastoletniej już tradycji pielgrzymowania białostockim Szlakiem bł. ks. Michała Sopoćki, które zawsze rozpoczyna się w tej właśnie świątyni. W kazaniu ksiądz diakon nawiązał do postaci pierwszego męczennika św. Szczepana i bł. Michała Sopoćki podając ich jako wzór ufności w opatrzność Bożą. Po Mszy św. ks. kustosz zaprosił wszystkich do uczestnictwa w uroczystym przejściu do białostockiej katedry.

Ksiądz Michał Sopoćko, po opuszczeniu Wilna w 1947 r. nierzadko bywał w kościele św. Rocha, służył tam m.in. pomocą w pracy duszpasterskiej. Jako wykładowca katechetyki w seminarium duchownym, wielokrotnie przybywał z alumnami do parafii pw. św. Rocha na hospitacje i próbne katechezy.

Przed wyruszeniem na szlak ks. Andrzej Kozakiewicz przedstawił intencje modlitwy: o religijne i oparte na autentycznych wartościach wychowanie dzieci i młodzieży oraz za rodziców i wychowawców.

Następnie kilkudziesięcioosobowa grupa pątników przeszła ul. Lipową i Rynek Kościuszki do białostockiej archikatedry, odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Modlitwę ubogacał śpiew pieśni o miłosierdziu Bożym i o bł. Michale Sopoćce.

Przed katedrą ks. Kozakiewicz podziękował za udział w pielgrzymowaniu i zaprosił także do uczestnictwa w kolejnych etapach pielgrzymowania, zwłaszcza na najbliższe spotkanie 15 maja o godz. 18.00 w Bazylice Archikatedralnej. Kolejny etap pielgrzymowania rozpocznie Nowennę przygotowującą do 50-lecia śmierci bł. Michała. Zachęcał, by uczestnictwem w tej modlitwie dawać wyraz swojej otwartości na miłosierdzie Pana Boga.

W Białymstoku jest wiele śladów działalności ks. Michała Sopoćki i  miejsc związanych z jego pracą. Połączone ze sobą, tworzą Białostocki Szlak Turystyczno-Pielgrzymkowy „Śladami bł. ks. Michała Sopoćki”. Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego im. bł. ks. Michała Sopoćki „Michael” już od wielu lat organizuje pielgrzymowanie szlakiem.

Wyznacznikami szlaku są pamiątkowe tablice, opowiadające o miejscach związanych z osobą i misją ks. Michała, historii świątyń, budynków, życiu kościoła i miasta Białystok. Na szlaku pielgrzymi modlą się i  dowiadują o trudach życia, pracy ks. Michała i historii białostockiego wątku kultu miłosierdzia Bożego.

Ksiądz Sopoćko mieszkał i posługiwał w  Białymstoku od przyjazdu z Wilna w 1947 r. do dnia śmierci - 15 lutego 1975 r. Terminy spotkań i modlitwy na szlaku to piętnasty (narodziny dla nieba) i dwudziesty ósmy (beatyfikacja ks. Michała) dzień miesiąca.