Jubileuszową konferencję zorganizowało Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej im. Bł. Ks. Michała Sopoćki „Michael” wraz z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku.

Uczestnicy wzięli udział w adoracji indywidualnej Najświętszego Sakramentu, następnie w nabożeństwie do bł. Michała, które odprawił bp Henryk Ciereszko.

Następnie w sali im. św. Brata Alberta ks. Andrzej Kozakiewicz - kustosz Sanktuarium powitał zaproszonych gości, prelegentów, czcicieli Bożego Miłosierdzia i wszystkich licznie przybyłych uczestników oraz przedstawił program konferencji.

Arcybiskup Tadeusz Wojda wyraził radość z dużego zainteresowania zarówno osobą Błogosławionego, jak i rozwojem kultu Bożego Miłosierdzia. Arcybiskup podkreślił, że Miłosierdzie Boże było przez duchownych Europy Zachodniej długo traktowane jedynie jako rys charakterystyczny kościoła w Polsce. Dopiero wieloletnia praca Jana Paweł II, zwieńczona kanonizacją s. Faustyny Kowalskiej
i ustanowieniem święta Bożego Miłosierdzia, wpłynęła na zmianę tego nastawienia.

W dalszej części spotkania swoje referaty wygłosili s. dr Iwona Żurawska („Narodziny Błogosławionego i jego droga do świętości”), oraz ks. dr Ireneusz Korziński („Znaczenie obecności doczesnych szczątków Sługi Bożego oraz relikwii bł. Michała Sopoćki w pobożności czcicieli Miłosierdzia Bożego”).

Siostra Żurawska mówiła o domu rodzinnym i rodzinie ks. Michała Sopoćki, którą zawsze wspominał z miłością - to swoim rodzicom zawdzięczał on głęboką wiarę i patriotyzm, wytrwałość w zmaganiu się z trudnościami i zdolność do poświęcenia się służbie innym.

Ksiądz Korziński ukazał wartość i ogromną rolę relikwii bł. Michała Sopoćki, dzięki którym Białystok stał się miejscem, do którego od czasu beatyfikacji ks. Michała, rokrocznie przybywają setki pielgrzymek z Polski, Europy i całego świata, a jego relikwie powędrowały do kilkudziesięciu krajów świata, prawie z wszystkich kontynentów.

Po odmówieniu w południe modlitwy Anioł Pański referat pt. „Promieniowanie świętości bł. Michała w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku oraz w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia Czcicieli Miłosierdzia Bożego Michael” wygłosiła Prezes stowarzyszenia, Genowefa Suchocka. Zaznaczyła, jak liczne łaski otrzymywane są za przyczyną bł. ks. Michała Sopoćki.

O działalności świetlicy, czyli Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego „Michałek”, prowadzonej przez Stowarzyszenie, opowiedziała Joanna Świetlicka, pracownik świetlicy.

Inne dzieła Stowarzyszenia, w tym pielgrzymowanie Białostockim Szlakiem „Śladami Błogosławionego Księdza Michała Sopoćki”, organizację akcji Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach Białegostoku, działalność w zakresie wydawnictw, organizacji przedsięwzięć kulturalnych, w tym wystaw i koncertów, zachęcając do korzystania ze strony internetowej Stowarzyszenia: www.scmb.archibial.pl przedstawiły: Monika Syczewska - wiceprezes i Magdalena Raczkowska - sekretarz Stowarzyszenia.

O miłości do Ojczyzny w życiu i posłudze bł. Michała, podając nowe fakty i ciekawe przykłady Jego działalności patriotycznej i społecznej, a także pedagogicznej, mówił bp Henryk Ciereszko. Przypomniał, że ks. Sopoćko jest m.in. autorem wydanego w 1922 r. tomiku Pogadanki. Obowiązki wobec Ojczyzny, przeznaczonego do podstawowej edukacji żołnierzy. Biskup Ciereszko podkreślał, że Pogadanki ujawniają głębokie przekonanie autora do głoszonej nauki, wyznawanych prawd i wartości, zatroskanie o czytelnika, któremu pragnął on przekazać prawdy i postawy, którymi sam żył.

Po wysłuchaniu referatów uczestnicy konferencji wzięli udział w nabożeństwie pokutnym, które poprowadził ks. Kamil Kochanowski.

Spotkanie zakończyła Msza św., poprzedzona Koronką, odmówioną w Godzinie Miłosierdzia. Eucharystię koncelebrowali abp Edward Ozorowski, ks. Ireneusz Korziński oraz ks. Andrzej Kozakiewicz.

W homilii abp Senior nawiązał do słów św. Jana Apostoła zapisanych we wstępie do Księgi Objawień „(…) Bóg, który jest i który był, i który przychodzi”.

Arcybiskup Ozorowski stwierdził, że Pan Jezus przychodził do s. Faustyniy, zaś „inaczej przyszedł do ks. Michała Sopoćki”, z którym rozmawiał za pośrednictwem tej prostej zakonnicy. „Ksiądz Sopoćko długo rozważał, czy rzeczywiście słowa siostry zasługują na ich przyjęcie. Jednak, kiedy się przekonał, pozostał im wierny do końca życia” – mówił.

Podkreślał dalej przychodzenie Boga do człowieka jest uwarunkowane wolą człowieka. „Przyjście Boga do człowieka to wyraz miłości, łaski i miłosierdzia. Jeśli dziś mówimy o ks. Michale Sopoćce, to musimy pamiętać, Kto do niego przyszedł”- podkreślał kaznodzieja.

„Zwracajmy się do Boga z ufnością, a bł. ks. Sopoćko będzie nam pośredniczył w tych łaskach, którymi obdarzy nas Miłosierny Bóg” – zachęcał abp Edward.

Na zakończenie Mszy św. ks. Kozakiewicz zaprosił na rekolekcje z bł. Michałem, które będą mieć miejsce w dniach 7-9 grudnia br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Białymstoku. Szczegółowe informacje znajdą się w ogłoszeniach na stronie internetowej Sanktuarium: www.milosierdzie.archibial.pl