Zakres tematyczny tegorocznej edycji obejmował Księgę Jeremiasza oraz Pierwszy i Drugi List św. Piotra wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami. Tekstem źródłowym konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem (Edycja Świętego Pawła, 2011).

Eliminacje w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej przebiegają w trzech etapach: szkolnym, diecezjalnym i ogólnopolskim. W pierwszych eliminacjach wzięło udział 130 uczniów z 14 szkół znajdujących się na terenie archidiecezji białostockiej (z Białegostoku, Białowieży, Dąbrowy Białostockiej, Janowa oraz Sokółki). Do etapu diecezjalnego zakwalifikowało się 25 laureatów z 12 szkół ponadpodstawowych.

Spotkanie rozpoczęło się celebracją Słowa Bożego, której przewodniczył ks. Dariusz Wojtecki – asystent krajowy Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana”. Odczytane zostały fragmenty biblijne zaczerpnięte z Księgi proroka Jeremiasza, z Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła oraz Ewangelii wg św. Mateusza. Były one nawiązaniem do zakresu tematycznego tegorocznej edycji konkursu, a także toczącej się za naszą wschodnią granicą wojny. Słowa zawarte w przytoczonych fragmentach miały skłonić uczestników do refleksji nad własnym życiem oraz powołaniem.

Nad przebiegiem wydarzenia czuwała komisja konkursowa, której przewodniczył ks. dr Bogdan Skłodowski - dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej oraz członkowie: ks. dr Dariusz Wojtecki - dyrektor biblioteki Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego i ks. dr Marek Kowalczuk – biblista i archidiecezjalny duszpasterz młodzieży akademickiej.

Swoją obecnością zaszczycił uczestników bp Henryk Ciereszko, biskup pomocniczy Archidiecezji Białostockiej.

W pierwszej, pisemnej części etapu diecezjalnego, wyłoniono 7 uczestników, którzy w kolejnej, ustnej rundzie odpowiadali na pytania zadawane przez komisję konkursową. Po 9 emocjonujących turach wyłoniono 3 finalistki, które będą reprezentować Archidiecezję Białostocką na finale 26. Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej w Niepokalanowie w dniach 30 – 31 maja.

Pierwsze miejsce zdobyła Angelika Szybańska z Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku, której opiekunem jest Bogumił Dziedziul. Drugie miejsce zajęła Natalia Rybnik z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku. Do konkursu przygotowywał ją Robert Sołowiej. Po długich i pełnych emocji zmaganiach trzecie miejsce przypadło Beacie Pigiel (Zespół Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej), której katechetą jest ks. Łukasz Ruminowicz. Kolejne miejsce zajęła Magdalena Rokuszewska z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej (katecheta: Krzysztof Jabłoński). Na piątym miejscu uplasowali się ex aequo Magdalena Chorębiewska oraz Bartosz Derlatka z I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku (katecheta: ks. Gaweł Korzeniecki). Listę laureatów zamknął Przemysław Komosa z Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku (katecheta: Bogumił Dziedziul).

Trójka finalistów została nagrodzona kartami upominkowymi, książkami Instytutu Wydawniczego PAX oraz zaproszeniem do udziału w XV Spotkaniu Młodych z Biblią organizowanym na Jasnej Górze 12 maja br.

Więcej informacji o Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej można znaleźć na stronie www.okwb.pl oraz na kanale https://www.youtube.com/user/CivitasChristianaTV. Materiały związane z inicjatywami naszego stowarzyszenia są zamieszczane na portalu www.e-civitas.pl oraz w Radiu Civitas Christiana.