Założyciel i prezes Stowarzyszenia, o. Edward Konkol, podziękował licznym mieszkańcom miasta za obecność na placu, pomimo niesprzyjającej aury. Podkreślił, że celem przedświątecznego spotkania nie jest rozdawanie jedzenia, ale dzielenie się obecnością Boga, który przyszedł do człowieka, aby go zbawić. Przypomniał, że w betlejemskiej grocie „nie było drzwi” oraz że „była ona otwarta dla wszystkich”. Zachęcał do „zdejmowania drzwi serca” dla innych, tak, by wszyscy ubodzy i potrzebujący mogli znaleźć tam schronienie.

Po odczytaniu fragmentu Ewangelii według św. Łukasza, w imieniu Abp. Edwarda Ozorowskiego odmówił modlitwę, pobłogosławił opłatki i złożył zebranym świąteczne życzenia ks. prał. Henryk Żukowski, proboszcz białostockiej archikatedry. Następnie modlitwę odmówił przedstawiciel prawosławnego abp. Jakuba i w imieniu hierarchy złożył bożonarodzeniowe życzenia. Obecny był również przedstawiciel Kościoła protestanckiego.


W zastępstwie prezydenta Białegostoku życzenia przybyłym białostoczanom złożyła wiceprezydent Renata Przygodzka.

Wigilia miejska jest organizowana głównie z myślą o osobach samotnych, ubogich i bezdomnych, ale przychodzą na nią wszyscy chętni. Miejskiej wieczerzy wigilijnej i dzieleniu się opłatkiem jak co roku towarzyszył śpiew kolęd w wykonaniu dzieci i białostockich chórów, katolickich i prawosławnych. Wigilię zakończył wspólny posiłek. Zabrani częstowali się tradycyjnymi wigilijnymi potrawami, które mogli także zabrać do domów. Otrzymali również specjalnie przygotowane kartki z życzeniami i błogosławieństwem od Pasterzy Kościołów katolickiego i prawosławnego.