O godz. 15.00 uczestnicy spotkania uczestniczyli we Mszy świętej koncelebrowanej, której przewodniczył ks. dr Józef Kozłowski, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej Białostockiej i jednocześnie opiekun duchowy Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar w Białymstoku. Mszę świętą koncelebrował ks. Alfred Butwiłowski, kustosz Sanktuarium oraz ks. Tomasz Niwiński pracujący w Świętej Wodzie. 

Po Eucharystii uczestnicy spotkania uczestniczyli w drodze krzyżowej wokół Sanktuarium, niosąc przygotowany krzyż Wspólnoty, który następnie został ustawiony na Górze Krzyży przy Sanktuarium w Świętej Wodzie. 

Wspólnota Trudnych Małżeństw Sychar istnieje w Białymstoku od maja 2014 roku. Spotkania odbywają się raz w miesiącu - w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 17.00 w Starym Kościele Farnym. W programie każdego spotkania jest niedzielna Eucharystia oraz spotkanie formacyjno - pomocowe, przeznaczone dla małżonków. Charyzmatem Wspólnoty jest przekonanie, że każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania i warto podejmować taki trud nawrócenia, przemiany, pojednania, przebaczenia dla dobra małżonków oraz całej rodziny. Dużą wartością Wspólnoty jest świadectwo wierności przyrzeczeniom złożonym podczas zawierania nierozerwalnego sakramentalnego małżeństwa. Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar istnieją w kilkudziesięciu miastach w Polsce, w większości diecezji, a także w kilku miejscach poza granicami naszej Ojczyzny.