W dniu 20 lipca harcerze z 1 Parafialnej Drużyny Harcerskiej "Faustyna" ze swoim drużynowym ks. Aleksandrem Dobrońskim, wyruszyli na spotkanie ze skautami przebywającymi na terenie Diecezji Ełckiej. W Sanktuarium Matki Bożej w Rajgrodzie uczestniczyli we wspólnej modlitwie i krótkim spotkaniu z młodzieżą litewską, która będzie uczestniczyła w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Opiekunem grupy jest ks. Arunas Jankowskas - duszpasterz skautów. Harcerze z Polski i skauci z Litwy wymienili się doświadczeniami oraz przedstawili specyfikę pracy w drużynach. Na terenie Litwy działa ok. 2 tys. skautów i harcerzy.

Następnego dnia młodzież białostocka wraz drużyną wodna z Łap wzięli udział w VII Regatach im. św. Jana Pawła rozegranych na jez. Rajgrodzkim. Po otrzymaniu błogosławieństwa z rąk ks. biskupa Janusza Stepnowskiego - ordynariusza łomżyńskiego - wyruszyli na Wigry - miejsca spotkania grup ŚDM przebywających na terenie Diecezji Ełckiej.

W pobliżu zabytkowego klasztoru na Wigrach spotkało się prawie tysiąc młodych ludzi. Grupy młodzieży przybyły m.in. z Afryki (Kongo) oraz Europy (Rosja, Ukraina, Łotwa i Włochy). Intencja organizatorów była idea, aby gościom z grup ŚDM towarzyszyła młodzież z parafii oraz zaproszeni goście. Harcerze z Białegostoku mogli spotkać się m.in. ze Skautami Europy z Łotwy oraz harcerzami ze Szczepu im. św. Jana Pawła II w Ełku.

Wśród wielu atrakcji młodzież mogła m.in.: zwiedzić klasztor, przepłynąć statkiem papieskim "Tryton" i obejrzeć występy grup regionalnych. Niewątpliwą atrakcją była możliwość śledzenia "na żywo" produkcji sękaczy, wyrobów z drewna i metalu. Serwowano również regionalne smakołyki: kartacze i soczewiaki.

Spotkanie z uczestnikami Światowych Dni Młodzieży, a w sposób szczególny ze skautami i harcerzami - stanowią szczególne wydarzenie w życiu białostockiej młodzieży. Już za niespełna tydzień część z nich wyruszy do Krakowa, aby pełnić "białą służbę" i duchowo przeżywać spotkanie z papieżem Franciszkiem.