Rok 2015 upływa w Rodzinie Salezjańskiej pod znakiem obchodów Jubileuszu Dwusetlecia Narodzin Księdza Bosko. W Sanktuarium Matki Bożej Różanostockiej szczególnie uroczyście obchodzone było  liturgiczne wspomnienie założyciela Zgromadzenia Salezjańskiego 31 stycznia tego roku. 20 czerwca w bazylice Najświętszego Serca Jezusowego na warszawskiej Pradze odbyły się centralne, ogólnopolskie obchody Jubileuszu. Wzięła w nich też udział delegacja Rodziny Salezjańskiej z Różanegostoku.

Św. Jan Melchior Bosko urodził się 16 sierpnia 1815 roku w ubogiej wiejskiej rodzinie w Becchi niedaleko Turynu w Piemoncie. Jego rodzicami byli Franciszek Bosko (1774-1817) i Małgorzata Occhiena (1788-1856). Miał dwóch starszych braci, Józefa i Antoniego

W niedzielę 16 sierpnia br. w Sanktuarium Matki Bożej Różanostockiej wydarzenie to zostało w sposób szczególny uczczone podczas Mszy św. o godz. 12.00. 

Przewodniczył jej Abp Stanisław Szymecki, a koncelebrowali proboszcz ks. Adam Wtulich, ks. prałat Ryszard Winkiewicz z Białegostoku, dziekan ks. kanonik Jan Trochim z Nowego Dworu, ks. kanonik Józef Jaroma z Sokółki, ks. Teodor Bartnik, salezjanin pracujący w Londynie oraz ks. Piotr Marek, pallotyn z Bielska Białej. Oprawę muzyczną liturgii tworzyła orkiestra dęta i wielogłosowy chór mieszany kierowane przez mgr Reginę Sulik, nauczycielkę muzyki w Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym. Homilię wygłosił ks. proboszcz. Nawiązał on do niedzielnych czytań oraz proroczego snu ks. Bosko z 30 maja 1862 r. o Kościele jako okręcie sterowanym przez Ojca św. i dwóch kolumnach symbolizujących Matkę Bożą i Jezusa w Eucharystii. Tą wizję świętego ks. Adam ukazał jako wskazówkę dla naszego życia, które powinno opierać się na nabożeństwie do Matki Bożej i kulcie Eucharystii. Jan Bosko był mądrym człowiekiem. Postać tego świętego i treść niedzielnych czytań mówca ukazał jako zaproszenie Boga kierowane do wiernych aby byli mądrzy i mieli odwagę żyć dobrze. Taka postawa wyklucza podatność na manipulację przez tych, którzy dysponując jej środkami są głupi lub kierują się złą wolą.

W słowie przed błogosławieństwem Arcybiskup wyraził radość z uczestnictwa w uroczystościach. Powiedział m. in.: św. Jan Bosko jest obecny w Waszej świątyni i stanowi wzór pięknego życia. Cieszę się, że w archidiecezji są Salezjanie. Oni całe swoje życie poświęcają aby Bóg był wśród nas, podkreślił na zakończenie.

W sanktuarium różanostockim obchody jubileuszu miały istotny wymiar materialny. Odnowiony został ołtarz św. Jana Bosko. Prace konserwatorskie prowadzone przez Krzysztofa Staweckiego z Białegostoku trwały 4 miesiące i zakończone zostały w lipcu. Gruntownej konserwacji poddano obraz św. Franciszka Salezego a ramy obrazu św. Jana Bosko zostały pozłocone. Odnowiona też została przyziemna część zewnętrznej fasady bazyliki. Na placu przykościelnym pobudowane zostały z kamieni polnych nowe kaplice różańcowe przeznaczone na tajemnice światła.

Dzień Jubileuszu Dwusetnej Rocznicy Narodzin Księdza Bosko Wspólnota Salezjańska z Różanegostoku zakończyła gromadząc się na cmentarzu, przy grobie Salezjanów. Po modlitwie różańcowej został poświęcony nowy nagrobek na salezjańskim grobowcu. Na cmentarzu różanostockim spoczywa trzynastu Salezjanów.