Prowadzący galę przypomnieli: 16 października 1978 r. usłyszeliśmy: „Habemus Papam – Karol Wojtyła”. Te piękne słowa „Habemus Papam – Karol Wojtyła” – trwają w pamięci wielu z nas. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za wyniesienie Karola Wojtyły do najwyższej godności w Kościele Katolickim. Dziękujemy za cały pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II. Jemu chcemy dedykować dzisiejszy finał Konkursu Poetyckiego Młodych „Przekroczyć próg nadziei”.

/…/ Jan Paweł II zawsze kochał młodych. Jako młody kapłan chodził ze studentami w góry, pływał kajakiem, wiele rozmawiał z młodymi. Z nimi się spotykał, stawiał na młodych, mówił do nich, a oni Go słuchali. Wierzymy, że odszedł do Pana i „błogosławi nam z okna domu Ojca”. Wierzymy, że nadal oręduje za nami, a my pamiętamy o Nim.

Organizatorami XVIII edycji Konkursu Poetyckiego Młodych „Przekroczyć Próg Nadziei” byli: Klub Inteligencji Katolickiej, Kuratorium Oświaty oraz Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku. Na konkurs wpłynęło 40 wierszy od 8 młodych twórców – uczniów gimnazjów oraz liceów.

Komisja konkursowa w składzie:

1/ Mieczysław Czajkowski – literat, członek honorowy Klubu Inteligencji Katolickiej i Związku Literatów Polskich,
2/ Halina Krukowska – profesor emerytowany Uniwersytetu w Białymstoku, członek Klubu Inteligencji Katolickiej,
3/ Małgorzata Lipińska – wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku - członek komisji,
4/ Roman Czepe – poeta, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej,
5/ Honorata Kozłowska – pedagog i nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół  Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia,
6/ Mirosław Heleniak – wicedyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku  

po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami postanowiła przyznać:

I miejsce – Karolinie Jakubowskiej -
uczennicy III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku za zestaw wierszy opatrzony godłem „verveine”,
II miejsce – Julii Zawistowskiej - uczennicy Katolickiego Gimnazjum im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku za zestaw wierszy opatrzony godłem „Julietta”,
II miejsce – Agnieszce Ruczaj - uczennicy III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku za wiersze: „Cień” i „Skrzydlaty przyjaciel” opatrzone godłem „Niezapominajka”,
III miejsce – Natalii Wnorowskiej - uczennicy Katolickiego Gimnazjum im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku za wiersze: „Ucieczka” i „Nadzieja” opatrzone godłem „Grenette”,
III miejsce - Dianie Błażewicz - uczennicy III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku za wiersze: „Człowiek” i „Sen” opatrzone godłem „Diana”,
Wyróżnienie Emanueli Jastrzębskiej – uczennicy VII Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku za wiersz „Każą biec, uciekać?” opatrzony godłem „Jasemi”,
Wyróżnienie – Urszuli Łobaczewskiej - uczennicy Katolickiego Gimnazjum im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku za wiersz „Bądź” opatrzony godłem „Mika”,
Dyplom za udział – Wiktorii Annie Franczak, pseudonim literacki „Eurydyka” uczennicy Katolickiego Gimnazjum im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku.

Rangę uroczystości podniosła obecność znakomitych osób: profesora Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku - Kapelana Klubu Inteligencji Katolickiej księdza Czesława Gładczuka, pani profesor Haliny Krukowskiej, Asystenta Kościelnego Zespołu Szkół Katolickich - księdza wicedyrektora Dariusza Gutowskiego, pana Mieczysława Czajkowskiego.

Z wielką przyjemnością słuchaliśmy utworów muzycznych: Barki, Przyjdź Duchu Święty, Nie lękajcie się w wykonaniu zespołu instrumentalno-wokalnego pod kierunkiem pana Artura Haraburdy.

Nagrody i dyplomy laureatom wręczali ksiądz profesor Czesław Gładczuk i pan Mieczysław Czajkowski.

Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia pani Małgorzata Maria Wyszyńska podziękowała nauczycielom – opiekunom laureatów, którzy upowszechniają ideę konkursu.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie Konkursu Poetyckiego Młodych „Przekroczyć próg nadziei” dla upamiętniania 35. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Papieża, obchodzonej w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej. Zapraszamy do naszej szkoły za rok. Niebawem Jan Paweł II będzie kanonizowany. Będziemy mogli mówić: Święty Ojcze Święty Janie Pawle II, módl się za nami!