Na uroczystość przybył Abp Edward Ozorowski Metropolita Białostocki, kapłani, siostry ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny z przełożoną generalną Matką Weroniką Mackiewicz, ks. Władysław Moczarski - proboszcz parafii Św. Ducha w Łowiczu - rodzinnym mieście bł. Bolesławy, przedstawiciele władz samorządowych miasta i województwa oraz liczni wierni.

Słowo wstępne wygłosił dyrektor Archiwum, ks. dr Tadeusz Kasabuła, podkreślając ścisły związek tego wydarzenia z rozpoczynającym się tygodniem modlitw o jedność chrześcijan.

Swoją radość z powodu zainicjowania wystawy poświęconej  bł. Bolesławie Lament wyraziła Matka Weronika Mackiewicz: „Cieszy mnie, że w Roku Wiary i w przeddzień rozpoczęcia tygodnia ekumenicznego gromadzimy się na wystawie o bł. Bolesławie Lament. Ostatnie dziesięć lat przeżyła ona w Białymstoku. Świadectwo jej życia może być wzorem, jak żyć i odpowiadać na stojące przed nami wyzwania” - stwierdziła.

Referat pt. „Błogosławiona Bolesława Lament – świadek wiary i apostołka jedności” przedstawiła s. dr Adriana Teresa Gronkiewicz, współpracująca w procesie beatyfikacyjnym autorka biografii Matki Założycielki. W swoim wystąpieniu podkreśliła fakt wzrastania bł. Bolesławy w sprzyjającym środowisku wiary, pogłębianej w dalszym życiu i postrzeganej jako wielka łaska. Wiara – jak pisała bł. Bolesława do sióstr Zgromadzenia - „ma przebóstwić duszę misjonarki”. Krzewienie wiary, „dawanie Jezusa bliźnim”, było – jak zaznaczyła s. Adriana –  „życiową pasją Bolesławy Lament”. Interesującym fragmentem prelekcji było zestawienie wszystkich miejsc związanych z życiem i posługą Błogosławionej oraz okresów pobytu w każdym z nich.

„Słowo z Łowicza” wygłosił ks. Władysław Moczarski – proboszcz parafii św. Ducha w rodzinnym mieście bł. Bolesławy. Nawiązując do okresu nauki Błogosławionej w łowickim progimnazjum rosyjskim, podkreślił, iż właśnie w tamtejszym środowisku i atmosferze kontaktów międzywyznaniowych kształtował się duch ekumeniczny przyszłej apostołki jedności. „Tam zaczęły się przyjaźnie między Bolesławą a prawosławnymi. (…) Czas łowicki promieniował na dalszą działalność Bolesławy Lament”. Prelekcję zakończył występ zespołu folklorystycznego „Rodzina Łowicka”.

W dalszej części programu s. Beniamina Polkowska – sekretarka generalna Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny – zaprezentowała powieść biograficzną Ewy Skarżyńskiej pt. pt. „Bolesia”. „Czytelnik może towarzyszyć bohaterce w różnych miejscach – od Łowicza do Białegostoku. W książce poznajemy rodzinę Bolesławy Lament, zwykłe życie w Łowiczu, można w niej spotkać wiele osób (…) Książka zainteresuje młodych zastanawiających się nad wyborem własnego życia. Uczy patriotyzmu, umiłowania ojczyzny”.

Część oficjalną zakończył wspólny śpiew pieśni na cześć bł. Bolesławy przy akompaniamencie zespołu „Rodzina łowicka”.

Wystawa poświęcona Bolesławie Lament prezentuje teksty i fotografie przybliżające sylwetkę Błogosławionej, kolejne środowiska jej życia i działalności oraz charyzmat założonego przez nią Zgromadzenia i sposoby jego realizacji. Wśród eksponatów znalazły się przedmioty należące do Matki Założycielki oraz dokumenty związane z jej życiem i procesem beatyfikacyjnym. Interesującym uzupełnieniem wystawy jest kolekcja pamiątek przywiezionych przez siostry pracujące na misjach w Kenii, Zambii i Tanzanii.

Wystawę można będzie oglądać do 15 lutego 2013 r.

Szczegóły w ogłoszeniu.