Zwracając się do pątników Bp Ciereszko podkreślił, że „Maryja, która udała się z pośpiechem do Elżbiety, jest także przewodniczką na pielgrzymim szlaku codziennego życia każdego ucznia Chrystusa”. Prosił pielgrzymów, aby zabrali ze sobą doświadczenie pielgrzymowania i byli świadkami wiary, którą umacniali się na pielgrzymim szlaku.

W homilii ks. Łukasz Kisielewski wskazał, że wszyscy jesteśmy zaproszeni, aby znaleźć siebie w tekście Ewangelii o Zwiastowaniu. „Pan Bóg widzi inaczej nasze życie niż my. I On przychodzi w nasze życie w tych momentach, gdy wydaje nam się, że nic nie znaczymy. Przychodzi ze swoją obietnicą , ze swoją łaską – jak posłany do Maryi Archanioł Gabriel. Przychodzi z nadzieją, że nic nie zostało stracone” – mówił. Kaznodzieja, poprzez ukazanie Maryi jako Tej, która pierwsza oddała Bogu swój lęk przy Zwiastowaniu, zachęcał do wyzbycia się lęku i powierzenia się Bogu przez ręce Maryi.

Białostocki Biskup Pomocniczy spotkał się z pątnikami również wieczorem, aby przed Kaplicą Cudownego Obrazu modlić się Koronką do Matki Bożej Miłosierdzia i odśpiewać Apel Jasnogórski.

Dnia 25 sierpnia o godzinie 14.00, w archikatedrze wileńskiej, bp Ciereszko przewodniczył Mszy św. kończącej XXI Ekumeniczną Pieszą Pielgrzymkę do Wilna.

Pielgrzymi XXI. Ekumenicznej Pieszej Pielgrzymki Białystok-Grodno-Wilno w tym roku wędrowali pod hasłem „Z wiarą przez życie”. Pielgrzymkowe konferencje na temat wiary przygotował ks. Jerzy Ostrowski.

Na trasie pielgrzymów odwiedził Metropolita Białostocki Abp Edward Ozorowski, który w Butrymańcach odprawił dla nich Mszę św.

W ponad 350. Osobowej grupie pątników było 250 osób z Polski - z Białegostoku, Przeworska, Jarosławia, Krakowa, Zabrza, Warszawy. Pozostali pielgrzymi, którzy 19 sierpnia dołączyli do pątników w Grodnie pochodzili z Białorusi m. in. z Grodna, Wołkowyska i Lidy.

Agnieszka Żuk


Galeria zdjęć z pielgrzymki