Przed rozpoczęciem nabożeństwa prawosławny hierarcha przypomniał, że co roku w Jerozolimie na Grób Pański zstępuje święty ogień. Zapala on lampki, od których patriarcha zapala świecę wynoszoną dla wiernych. Światło tego ognia zabierają oni do swoich domów. „Wczoraj ten ogień dotarł do Białegostoku. Rozpoczynaliśmy przy nim nasze paschalne nabożeństwo. Teraz przekazujemy ten święty ogień na ręce Abp. Edwarda, by rozświetlało sprawowaną na pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa liturgię” – mówił.

Abp Jakub wyraził również życzenia,  aby w tym roku gdy wszystkie chrześcijańskie Kościoły świętują Paschę Chrystusa w jednym dniu, móc modlić się wspólnie przy tym ogniu. „Wraz z tym ogniem przekazujemy katolikom paschalną radość o zmartwychwstaniu Chrystusa, a wraz z nią radość nadziei zmartwychwstania” - mówił.

W homilii Abp Ozorowski przypomniał, że poranek wielkanocny był radosny dla Maryi i dla uczniów - zwłaszcza dla Piotra i Jana, którzy biegli do  grobu; dla uczniów idących do Emaus i dla św. Tomasza, który nie dowierzał temu co się wydarzyło. „Tę przekazaną nam wiarę o  zmartwychwstaniu Chrystusa staramy się dziś jako wspólnota uczniów pielęgnować, troszczyć się o nią i przekazywać dalej, gdyż w tej wierze jest nasza siła” – podkreślał Metropolita Białostocki.

Stwierdził, że wobec trwających na przestrzeni wieków polemik co do zmartwychwstania Chrystusa, pusty grób i świadectwo uczniów są wciąż ważnym argumentem potwierdzającym tę prawdę. „Pusty grób i to światło, które do nas dzisiaj przybyło i zostało postawione tuż przy ołtarzu, potwierdza i uwrażliwia nas na to, co wówczas się wydarzyło” – tłumaczył.

Arcybiskup przypomniał, że za tydzień odbędzie się kanonizacja Jana Pawła II. „Jemu udało się przejść przez życie z  nienaruszoną wiarą. Jego świętość to także owoc zmartwychwstania Chrystusa” – stwierdził, a wskazując na wzór życia papieża Polaka podkreślił, że to Jan Paweł II uczył i pokazywał, że chrześcijanie to ludzie żyjący zmartwychwstaniem Pana oraz noszący w sercu płynącą z tego zbawczego wydarzenia radość i  odwagę.

Na zakończenie uroczystej Eucharystii Abp Ozorowski życzył licznie zgromadzonym w archikatedrze wiernym oraz wszystkim mieszkańcom Białegostoku i całej archidiecezji „doświadczenia obecności Chrystusa Zmartwychwstałego, dzięki któremu możliwe staje się pokonanie wszelkich trudności życia”.