15-798 Białystok
ul. Cedrowa 16
tel. 85 654 38 34

Dyrektor

ks. dr Łukasz Żuk
Księża emeryci:

ks. Józef Bielski

ks. Jan Halicki

ks. prał Stanisław Hodun

ks. kan. Józef Kakareko

ks. Zenon Klepacki

ks. prał. Bogdan Maksimowicz

ks. kan. Tadeusz Sołowiej

ks. kan. Stanisław Szczepura

ks. kan. ppłk. Jan Szklanko

ks. kan. Romuald Szubzda

ks. kan. Andrzej Warpechowski

ks. kan. kmdr por. Marian Wydra

ks. kan. Edmund Zimnoch


W domu mieszkają:

ks. Krzysztof Bolesta

ks. prał. Stefan Brzostowski

ks. Jan Komosa

ks. Kazimierz Litwiejko

ks. kan. Andrzej Rynkowski

ks. prał. Ryszard Winkiewicz