15-798 Białystok
ul. Cedrowa 16
tel. 85 654 38 34

Dyrektor
ks. Stanisław Hodun
Księża emeryci:

ks. Józef Bielski

ks. Jan Halicki

ks. kan. Józef Kakareko

ks. Zenon Klepacki

ks. kan. Stanisław Kulesza

ks. prał. Bogdan Maksimowicz

ks. kan. Tadeusz Sołowiej

ks. kan. Stanisław Szczepura

ks. kan. ppłk. Jan Szklanko

ks. kan. Romuald Szubzda

ks. kan. kmdr por. Marian Wydra

ks. kan. Marian Wysocki

ks. kan. Edmund Zimnoch


W domu mieszkają:

ks. prał. Stefan Brzostowski

ks. Kazimierz Litwiejko

ks. Tomasz Piotrowski

ks. kan. Andrzej Rynkowski

ks. kan. Andrzej Warpechowski

ks. prał. Ryszard Winkiewicz