15-798 Białystok
ul. Cedrowa 16
tel. 694 425 552

Nr konta: 79 1240 5211 1111 0010 8964 2367

Dyrektor

ks. dr Łukasz Żuk


Księża emeryci:

ks. Józef Bielski

ks. Jan Halicki

ks. prał Stanisław Hodun

ks. kan. Józef Kakareko

ks. Jan Komosa

ks. prał. Antoni Lićwinko

ks. prał. Bogdan Maksimowicz

ks. Antoni Skutnik

ks. kan. Tadeusz Sołowiej

ks. kan. ppłk. Jan Szklanko

ks. kan. Romuald Szubzda

ks. kan. Antoni Wasilewski

ks. kan. kmdr por. Marian Wydra

ks. kan. Edmund Zimnoch


W domu mieszkają:

ks. Krzysztof Bolesta

ks. prał. Stefan Brzostowski

ks. Jerzy Chwiećko

ks. Kazimierz Litwiejko

ks. kan. Andrzej Rynkowski

ks. kan. Jerzy Szyryngo

ks. kan. Andrzej Warpechowski

ks. Rafał Więcko

ks. prał. Ryszard Winkiewicz