„Gorzkie Żale u Werbistów” to nowa modlitewna inicjatywa wspólnoty zakonnej z Kleosina, która poprzez wspólną staropolską modlitwę Gorzkich Żali, wzbogaconą pasyjnymi rozważaniami męki Pańskiej, głoszonymi przez zaproszonych kaznodziei, oraz piękną oprawą muzyczną zagwarantowaną przez profesjonalnych artystów, zaproponował wiernym jeszcze większe zjednoczenie ich ludzkich krzyży z krzyżem Chrystusa.

Przez pierwsze dwie niedziele Wielkiego Postu nabożeństwo Gorzkich Żali odbywało się w werbistowskiej parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kleosinie, gromadząc na wspólnej modlitwie wielu wiernych nie tylko z lokalnej wspólnoty.

Epidemia koronawirusa zmienia formę tych nabożeństw, lecz nie zniechęciła organizatorów, aby z jeszcze większym zapałem modlić się i zapraszać innych do wspólnej modlitwy. Dlatego od 15 marca prowadzone są transmisje na żywo (online) „Gorzkich Żali u Werbistów” na stronie Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Droga: facebook.com/StowarzyszenieDroga. W ten sposób księża werbiści pragną dotrzeć do wszystkich, którzy z powodu epidemii nie mogą opuścić swoich domów i trwać z nimi na modlitwie. W ostatnim czasie otrzymują oni informacje z Francji, Brazylii czy Stanów Zjednoczonych od wielu osób wdzięcznych za możliwość wspólnej modlitwy w tak trudnym dla całego świata czasie.

Gorzkie Żale przybliżyły temat „Ecce Homo – Oto Człowiek”. Abp Tadeusz Wojda w swoim kazaniu pasyjnym ukazał postać cierpiącego Jezusa Chrystusa, sponiewieranego, wyśmianego i torturowanego. Przywołał scenę opisaną przez Ewangelistę Jana, gdy ubiczowanego Jezusa Piłat wyprowadził do tłumu, mówiąc: „Oto Człowiek !”, nie zastanawiając się, co jest ważniejsze: być po stronie prawdy, a więc Jezusa, czy Cezara.

„Minęły wprawdzie 2 tys. lat, ale echo haniebnego procesu nad Jezusem wciąż dokonuje się w niejednym ludzkim sercu, na łamach prasy, w kinach, radiu, telewizji czy internecie. Z jednej strony, Faryzeusze XXI w., którzy krzyczą: precz z Jezusem, nie chcemy Go, On jest nam niepotrzebny. Nie chcemy ani Jego, ani Jego nauczania, ani Jego kapłanów, ani też Jego Kościoła. Z drugiej zaś tchórzliwi Piłaci z niezrozumiałą i nieprawdopodobną łatwością umywają sobie ręce, aby nie brać odpowiedzialności za swoje czyny i decyzje” - zauważył Metropolita.

Zachęcał słuchaczy do postawienia sobie pytania, czy Jezus to dla nich tylko człowiek, jak jeden z wielu, czy może Jezus to aż człowiek – ukazujący człowieczeństwo w Boskim wymiarze.

„My, wierzący XXI w., nie możemy o tym zapominać, że Jezus Chrystus oddał za nas, za mnie, swoje życie, że On nie jest piłatowym skazańcem, człowiekiem przegranym, odrzuconym i wyśmianym, lecz Jezusem żywym, który śmierć zwyciężył i nadał sens naszemu życiu” - podkreślał Abp Wojda.

Nabożeństwo Gorzkich Żali wraz z kazaniem Abp Tadeusza Wojdy można obejrzeć i przeżyć modlitewnie na stronie: facebook.com/StowarzyszenieDroga