W homilii Metropolita Białostocki podkreślał, że wiara powinna obejmować całe życie człowieka, a nie tylko poszczególne jego odcinki; życie tak wierzących jak i uważających się za niewierzących, gdyż także oni, choć często podświadomie, noszą w sobie tęsknotę za Bogiem. „Wiara zawsze towarzyszyła ludziom w zmieniających się okolicznościach życia, którym jednak zawsze towarzyszyły miłość i nienawiść, radość i ból. Zawsze wybiegali oni jednak gdzieś dalej, szukając pełni życia i pełni szczęścia” – zauważył.

Hierarcha podkreślił, że Maryja zajęła szczególne miejsce w dziejach ludzkości: Bóg miał dla Niej, prostej dziewczyny z Nazaretu, przygotowaną wzniosłą misję. Imię Miriam nadali jej rodzice – Joachim i Anna. „Maryja miała jednak jeszcze jedno imię, nadane przy poczęciu od Boga - «Łaski pełna», «Obdarowana łaską» czyli «Kecharitomene». Oznacza ono przemienienie kogoś przez łaskę, uczynienie go miłym, przyjemnym, pełnym wdzięku i świętym, a tym, który dokonuje tej przemiany, jest sam Bóg – mówił.

Arcybiskup wskazywał na wewnętrzną postawę wiary Maryi podczas Zwiastowania, ale zwłaszcza później – w czasie Męki i Śmierci Jej Syna. „Dziś oddajemy Jej cześć jako Tej, która uwierzyła, ale która przez całe życie, w każdej chwili, dawała świadectwo swojej wierze” – podkreślał.

Abp Ozorowski apelował, aby wiara nie była jedynie dodatkiem do codziennego życia, ale by towarzyszyła we wszystkich radościach i smutkach. „Jeśli nasza wiara będzie naprawdę głęboka, sama w sobie już będzie świadectwem, bez względu na to, czy ktoś to zauważy czy nie, ona sama w sobie jest tak wielkim skarbem, że wystarczy ją mieć i rozwijać, by zaczęła przynosić owoce” – zaznaczał. „Dawać świadectwo można głośno i są tacy ludzie, których przez wieki się wspomina, ale są też świadectwa skromne, proste, i dopiero odkryte po latach zachwycają swoim pięknem” – stwierdził.

Pytał, jak zachować wiarę w tak szybko dziś zmieniającym się świecie i zachęcał do umacniania swojej wiary w czasie rozpoczynającej się Nowenny. Wskazywał, by w Maryi widzieć nie tylko wzór, ale także Orędowniczkę, aby przed Nią wypowiadać swe myśli i Jej zawierzać wszelkie trudności, ufając, że skierowane przez Maryję do Boga, u Niego znajdą odpowiedź.

W dorocznej nowennie przygotowującej archidiecezję do uroczystości patronalnej uczestniczą biskupi, kapłani, seminarium duchowne, osoby konsekrowane oraz liczni pielgrzymujący do archikatedry mieszkańcy poszczególnych dekanatów i parafii wraz ze swymi duszpasterzami.

Podczas nowenny homilie głoszą biskupi oraz tegoroczni neoprezbiterzy. W ramach Nowenny 9 listopada przeżywany będzie Dzień Małżeństw i Rodzin, 10 listopada - Dzień Kapłanów i Liturgicznej Służby Ołtarza, 12 listopada - Dzień Młodzieży zwany „Dniem u Mamy”, a w niedzielę 13 listopada - Dzień Życia Konsekrowanego. W tym dniu odbędzie się również uroczyste zamknięcie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia w archidiecezji białostockiej.

W dniu zakończenia Nowenny, w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia, obchodzona będzie również 10. rocznica ingresu abp. Edwarda Ozorowskiego, metropolity białostockiego do bazyliki archikatedralnej w Białymstoku. Uroczystą Mszę św. o godz. 18.00 poprzedzi modlitwa różańcowa prowadzona przez Koła Żywego Różańca z całej archidiecezji. W tym dniu homilię wygłosi bp Łukasz Buzun z diecezji kaliskiej.

Kult Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia przeniósł z Wilna do Białegostoku Metropolita Wileński, abp Romuald Jałbrzykowski. Zmuszony do wyjazdu z Wilna, osiadł przy kościele farnym, późniejszej prokatedrze w Białymstoku. Już jesienią 1945 r., Arcybiskup zapoczątkował Nowennę Opieki Matki Bożej Ostrobramskiej. Po nim kult Maryi w Ostrobramskim wizerunku podtrzymywali jego następcy: bp Henryk Gulbinowicz i bp Edward Kisiel. Po utworzeniu archidiecezji białostockiej w 1991 r., abp Kisiel wybrał Ostrobramską Matkę Miłosierdzia na patronkę arcybiskupstwa. Jan Paweł II w 1993 r. zezwolił na koronację obrazu. Odbyła się ona 5 czerwca 1995 r.