Nawiązując do liturgii słowa Arcybiskup podkreślał, że niedzielna Eucharystia, słuchanie słowa Bożego i modlitwa służą temu, aby przez mądre decyzje i odpowiedzialne czyny człowiek potrafił tak zagospodarować otaczającą go przestrzeń i czas, by własnemu życiu nadać właściwy sens.

„Odwaga myślenia i rozumne postępowanie powinny być nieodłącznymi towarzyszami wiary” – mówił, nawiązując do nauczania św. Jana Pawła II.

„Kościół nigdy nie narzuca ewangelicznej hierarchii wartości, lecz jedynie proponuje i zachęca: pomyśl, zastanów się, odkryj prawdę i na jej fundamencie buduj swoje życie” – wskazywał.

Pasterz Kościoła białostockiego podkreślał, że „Kościół, idąc za Chrystusem, naucza prawdy, która nie zawsze jest zgodna z opinią większości, ale jej nie narzuca. Od siły głosu ważniejsza jest siła argumentów. Nasze świątynie są przestrzenią, którą wypełniają ludzie wolni i mający odwagę myśleć”.

„Nikogo na siłę nie zatrzymamy. Nikogo też na siłę nie nawrócimy. Możemy jedynie wątpiącym, poszukującym lub niewierzącym przybliżyć naukę Chrystusa słowem, ale jeszcze bardziej życiem zgodnym z Dekalogiem i ewangeliczną hierarchią wartości” – stwierdził Abp Guzdek.

Zwracając się do rektorów, profesorów i wykładowców wyższych uczelni Białegostoku zauważył, że wpisują się one w sposób szczególny w pejzaż miasta: „W salach wykładowych i laboratoriach naukowych rodzi się przyszła elita narodu, państwa polskiego i naszej małej ojczyzny. Wielka jest wasza odpowiedzialność za przekaz wiedzy kolejnym pokoleniom. Ale to nie wszystko! Najważniejsza jest inspiracja młodych ludzi, aby odważyli się myśleć i z pasją poszukiwać wiedzy, która prowadzi do mądrości. Jesteście zobowiązani wpływać na proces wychowania studentów – kształtowania ich charakterów i sumień, aby byli ludźmi myślącymi, prawymi i odpowiedzialnymi” – mówił.

Studentom wyjaśniał, że „mieć rację, a znać prawdę, to nie to samo”, dlatego zachęcał ich do szukania prawdy przez poznanie nauki Jezusa: „Jeśli trzeba, bądźcie zdecydowani iść pod prąd obiegowych poglądów i manifestowanych haseł. Nie lękajcie się Boga, który jest Miłością. Jeśli On stawia wymagania, to w trosce o nasze szczęście i udane życie. Traktujcie Dekalog jak kompas na wzburzonym oceanie, który umożliwia trzymanie właściwego kursu i dopłynięcie do zamierzonego celu” - mówił prosząc, by byli otwarci na życzliwe rady profesorów i wykładowców.

Na Eucharystii rozpoczynającej nowy rok akademicki zgromadzili się rektorzy, prorektorzy, dziekani, przedstawiciele senatów wszystkich białostockich uczelni wraz z pracownikami administracji, przedstawiciele oświaty, profesorowie i alumni Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego oraz liczni studenci. We wspólnej modlitwie uczestniczyli również stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Przed udzieleniem błogosławieństwa Arcybiskup Metropolita wręczył dekrety dwóm nowym duszpasterzom akademickim: ks. Tomaszowi Mnichowi i ks. Gawłowi Korzenieckiemu.

Białostockie duszpasterstwa akademickie, zrzeszające białostockich studentów, działają przy archikatedrze oraz przy kościołach pw. św. Rocha i Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła.

Duszpasterstwo Akademickie zaprasza studentów na Mszę św. akademicką w każdą niedzielę o godz. 19.30 w archikatedrze białostockiej, a także do uczestnictwa w różnego rodzaju wydarzeniach, takich jak spotkania, konwersatoria, nabożeństwa czy wyjazdy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.da.bialystok.pl.