„Bóg sam potwierdza tę prawdę. Ten, który jest źródłem miłosierdzia, kocha człowieka do szaleństwa i dlatego w swej wielkiej miłości broni go i na różne sposoby okazuje swoje miłosierdzie” – podkreślał w homilii metropolita białostocki, zachęcając do pielęgnowania pamięci o wydarzeniach z przeszłości, do ich wspominania, gdyż są „ważną lekcją duchową i ludzką”. „Należy je wspominać, gdyż uświadamiają nam, że ponad nami jest Ktoś, kto kieruje losem ludzkim. Tym Kimś jest sam Bóg. To On przez wydarzenia przypomina o swojej obecności i o darze swojej miłości miłosiernej” - mówił.

Abp Wojda przywołał wydarzenia z 9 marca 1989 r., kiedy to miał miejsce jeden z najbardziej niebezpiecznych wypadków w historii Białegostoku. Podkreślił, że okoliczności miejsca i czasu wskazują, że Pan Bóg okazał swoje miłosierdzie przez bł. ks. Michała Sopoćkę. Kapłan ten przez wiele lat żył i działał w Białymstoku a jego doczesne szczątki zostały złożone w nowo wybudowanym wówczas kościele pw. Miłosierdzia Bożego.

„Czy można się dziwić, że właśnie w tej części miasta Bóg dał znak swego Miłosierdzia, i że dał go właśnie przez pośrednictwo ks. Michał Sopoćki, który całe swoje życie oddał Jezusowi Miłosiernemu?” – pytał hierarcha. Zachęcał też do otwierania się na Boże miłosierdzie i do nieustannego dziękowania Bogu za miłosierdzie okazane mieszkańcom miasta.

Uroczystości, w których wzięło udział kilkuset białostoczan rozpoczęły się od złożenia kwiatów i ekumenicznej modlitwy przy Krzyżu-Pomniku przy ul. Poleskiej, nieopodal kaplicy, gdzie przez lata pełnił posługę bł. ks. Michał Sopoćko. Przybyli tam przedstawiciele władz z Prezydentem Miasta i Wojewodą Podlaskim na czele, radni miejscy, reprezentanci parlamentarzystów i służby mundurowe.

Spod pomnika uczestnicy uroczystości przeszli do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego odprawiając nabożeństwo Drogi Krzyżowej i modląc się Koronką do Miłosierdzia Bożego. W tym roku nabożeństwo Drogi Krzyżowej zostało przygotowane i poprowadzone przez parafię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku. Koronkę prowadziły siostry ze Zgromadzania Jezusa Miłosiernego – duchowe córki bł. ks. Michała Sopoćki.

Uroczystą Mszę św. dziękczynną pod przewodnictwem abp. Tadeusza Wojdy koncelebrowało kilkunastu kapłanów.

Po Mszy św. w dolnym kościele Sanktuarium rozpoczęła się adoracja eucharystyczna, która będzie trwała przez najbliższe 24 godziny. Jest to odpowiedź na apel papieża Franciszka do włączenia się w wielkopostną inicjatywę „24 godziny dla Pana”.

Abp Tadeusz Wojda, metropolita białostocki zdecydował, że kościołem otwartym przez 24 godziny bez przerwy w archidiecezji białostockiej będzie właśnie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku, które pozostanie otwarte do godz. 21.00 w sobotę 10 marca.

9 marca 1989 r. doszło do najbardziej niebezpiecznego wydarzenia we współczesnej historii Białegostoku. W pobliżu centrum miasta, nieopodal miejsca, gdzie ostatnie lata życia spędził ks. Michał Sopoćko, wykoleiły się cztery 50-tonowe cysterny z ciekłym chlorem. Skład pociągu jadącego z ówczesnego Związku Radzieckiego do NRD liczył 32 wagony, w tym 15 cystern zawierających ciekły stężony chlor. Specjaliści podkreślają, że gdyby doszło do wycieku trującej substancji i skażenia środowiska, śmiertelnie zagrożone byłoby życie mieszkańców miasta i osób mieszkających w promieniu kilkunastu kilometrów. Wypadek ten podlascy strażacy oceniają jako jedną z najtrudniejszych akcji ratunkowych.