Mszę św. rozpoczęła procesja, podczas której proboszcz parafii, ks. kan. Wojciech Miszewski wniósł do świątyni relikwie Spowiednika św. s. Faustyny.

Abp. Edwarda Ozorowskiego powitały przedstawicielki Czcicieli Miłosierdzia Bożego – najstarszej wspólnoty w parafii oraz ks. Miszewski, który zapoznał zgromadzonych z faktami z życia bł. ks. Sopoćko.

W homilii abp Ozorowski przypomniał, że Jezus Miłosierny jest odpowiedzią Boga na konflikty, wojny i cierpienie, jakiego doświadczają ludzie w dzisiejszych czasach. Wyjaśnił, że na apostołów miłości miłosiernej sam Bóg wybrał św. Faustynę, która przekazała światu orędzie Jezusa oraz bł. ks. Michała Sopoćko, który stał się wykonawcą próśb Jezusa, gdyż to na polecenie kapłana namalowano pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego znajdujący się obecnie w Wilnie.

Metropolita białostocki podkreślał zasługi bł. ks. Sopoćko w szerzeniu kultu Miłosierdzia Bożego. „Ludzie nie rozumieli tego posłannictwa, ale on powtarzał, że to odniesie zwycięstwo po jego śmierci”– mówił.

Na zakończenie abp Ozorowski przypomniał, że „Boże Miłosierdzie to nie nakaz czy zniewolenie, ale propozycja z zapewnieniem, że przyjąwszy Jezusa, człowiek podoła wszelkim trudnościom. Miłości bowiem nie uczy się środkami przymusu, ale miłością”.

W oprawę liturgiczną uroczystości włączyli się przedstawiciele Akcji Katolickiej i świetlicy „Antoninek” oraz dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka Heleny i Krzysztofa Rzewuskich, zaś oprawę muzyczną zapewnił chór parafialny.

Na zakończenie uroczystości parafianie uczcili relikwie bł. ks. Sopoćko.