Tegoroczne obchody ze względu na pandemię miały charakter kameralny. Władze gminy Supraśl wraz z wojewodą podlaskim B. Paszkowskim oraz przedstawicielami duchowieństwa uczciły dziś pamięć bohaterów tamtych tragicznych wydarzeń. Ksiądz Aleksander Dobroński odmówił modlitwę powstańca, która zawiera m.in. takie słowa: Boże! Co rozkazałeś dla miłości bliźnich i dobra ogólnego wszystko poświęcić, oraz przyrzekłeś w przyszłym życiu nagrodę za wierne dochowanie praw Twoich; przyjm do swojej chwały dusze braci naszych, którzy, poznawszy wolę Twoją wyrzekli się siebie, opuścili rodziny, oddali się wyłącznie usługom Matki naszej, Polski, dla jej dobra rodzinną ziemię opuścili, a w końcu wyczerpawszy siły żywota ojczyźnie poświęconego złożyli kości swoje w ziemi”.

Zwieńczeniem uroczystości w nekropolii było złożenie wiązanek i zapalenie zniczy pamięci. Tradycyjnie na koniec znicz zapalili instruktorzy harcerscy