W homilii metropolita białostocki nawiązując do Liturgii Słowa zauważył, że człowiek nieustannie ulega pokusie rozmywania granicy pomiędzy dobrem i złem, starając się w ten sposób zanegować lub też usprawiedliwić zdradę Boga i krzywdę wyrządzoną człowiekowi. Pokusa ta była powszechna także w czasie działalności Jana Chrzciciela, który wzywał do nawrócenia i przemiany serc. Zauważył, że „współczesnym Janem Chrzcicielem” był bł. ks. Jerzego Popiełuszko, syn podlaskiej ziemi.

„Szczególnie cenna, wymagająca heroicznej odwagi, była jego posługa duszpasterska w czasie stanu wojennego. W Polsce zniewolonej przez ludzi owładniętych ideologią komunizmu, w czasie rozmywania granicy pomiędzy dobrem i złem, w dobie kłamstwa i łamania ludzkich sumień, Bóg przez jego posługę przypominał fundamentalne prawdy, bez których nie można budować właściwych relacji w społeczeństwie i państwie. Wybitny duszpasterz był przeciwny usprawiedliwianiu stanu wojennego i nazywania «mniejszym złem». Brał w obronę rodziny pomordowanych podczas pacyfikacji kopalni «Wujek», więzionych, internowanych i zwalnianych z  pracy” – przypominał.

Arcybiskup zaznaczył, że ks. Jerzy wielokrotnie ostrzegał przed biernością i obojętnością wobec łamania podstawowych praw człowieka oraz poniżania jego godności. „Bezczynność zwyczajnych, uczciwych ludzi rozzuchwala sługi zła. Dlatego wiele razy zachęcał do działania: «Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj». A więc walcz, zmagaj się z grzechem i siłami ciemności. Musisz być czytelny i jednoznaczny w  swoich wyborach” – przywoływał słowa Błogosławionego.

„Ksiądz Jerzy pouczał również, jak walczyć ze złem. Przestrzegał, aby nigdy nie sięgać po przemoc, ponieważ każdy przejaw przemocy dowodzi słabości i moralnej niższości. Stosując metody, którymi posługuje się zło, stajemy się jego sługami. Apelował, aby zło dobrem zwyciężać, kłamstwu przeciwstawiać prawdę, na nienawiść odpowiadać modlitwą i  przebaczeniem (…). Dlatego nie może również nam zabraknąć odwagi a nawet heroicznego męstwa, aby stawać w obronie sprawiedliwości, prawdy, dobra, wolności i miłości” – dodał.

Abp Guzdek zaapelował o odwagę opowiadania się po stronie wiary i  praw człowieka. „Także dziś potrzeba niemałej odwagi i determinacji, aby upominać się o miejsce Boga w przestrzeni publicznej. Bierność zwyczajnych, uczciwych ludzi jest najczęstszą formą współpracy ze złem. A więc zmagajmy się z wrogami Chrystusa i Kościoła oraz z wszelkimi przejawami pogardy dla człowieka i poniżania jego godności. Bądźmy strażnikami granicy pomiędzy dobrem a złem wyznaczonej przez Boga, która nadal jest rozmazywana” – mówił.

„Naśladujmy św. Jana Chrzciciela, który był bezkompromisowy w walce ze złem. Bądźmy wierni przesłaniu bł. ks. Jerzego, który podpowiada, aby zło dobrem zwyciężać. Choć poniósł śmierć męczeńską, to jednak ostatecznie odniósł zwycięstwo. Upadła obłąkana ideologia, odchodzą w  niepamięć jej słudzy, a świadectwo niezłomnej postawy ks. Jerzego dociera na krańce świata” – zachęcał.

Przed zbliżającą się 42. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w  Polsce wierni modlili się przy relikwiach bł. ks. Jerzego Popiełuszki, obrazie „Matki Bożej Robotników Solidarności” oraz replice Krzyża Nowohuckiego. Te trzy symbole od września peregrynują po parafiach archidiecezji białostockiej.

Na zakończenie Mszy św. abp Józef Guzdek wręczył ks. kan. Ryszardowi Puciłowskiemu dekret mianujący go archidiecezjalnym duszpasterzem ludzi pracy.

W Eucharystii uczestniczyli członkowie „Solidarności”, z  przewodniczącym Zarządu Regionu Podlaskiego Józefem Mozolewskim, parlamentarzyści, przedstawiciele administracji państwowej i władz samorządowych, harcerze oraz przedstawiciele służb mundurowych wraz z  pocztami sztandarowymi oraz liczni mieszkańcy miasta.

Szczególnymi uczestnikami Mszy św. byli przedstawiciele rodziny Popiełuszków – Józef i Alfreda Popiełuszkowie, którzy wraz z Józefem Mozolewskim odsłonili pamiątkową tablicę poświęconą bł. ks. Jerzemu. Poświecił ją abp Józef Guzdek, metropolita białostocki.

Stan wojenny został wprowadzony na terenie Polski 13 grudnia 1981 r. decyzją gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Trwał 586 dni. W tym czasie internowano około 10 tys. osób, a dokładna liczba śmiertelnych ofiar represji władz stanu wojennego do dziś nie jest znana. Tysiące ludzi zostało pozbawionych pracy za udział w protestach lub za przynależność do NSZZ „Solidarność”.