Arcybiskup podziękował s. Galewskiej za czteroletnią posługę w Archidiecezji. Z uwagą wysłuchał relacji z pracy na rzecz osób konsekrowanych. Nowej referentce życzył otwarcia się na natchnienia Ducha Świętego.

Siostra Anna Balicka jest teologiem. Od 25 lat należy do Zgromadzenia Sióstr Służebnic Matki Dobrego Pasterza (Pasterzanek). Pracowała min. w formacji do życia zakonnego jako mistrzyni nowicjatu. Obecnie jest przełożoną wspólnoty sióstr przy ul. Orzeszkowej. Zadaniem referentki jest troska o życie konsekrowane na terenie Archidiecezji i reprezentowanie zgromadzeń zakonnych na forum ogólnopolskim.

W Archidiecezji Białostockiej pracuje 170 sióstr zakonnych, należących do 15 zgromadzeń zakonnych, w 24 wspólnotach. Prowadzą one różnego rodzaju działalność apostolską i charytatywną.