Homilię wygłosił ks. prał. Henryk Żukowski, który w czasach seminaryjnej formacji Jubilatów pełnił posługę ojca duchownego, a bezpośrednio przed jubileuszem wygłosił im w seminaryjnym Domu Wypoczynkowo–Rekolekcyjnym w Studzienicznej trzydniowe rekolekcje.

Nawiązał w niej on do prefacji mszalnej z uroczystości Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana i na jej podstawie wyszczególnił funkcje i posługi, które pełni kapłan oraz szczególnie istotne elementy duchowości prezbitera. Zachęcił też do szczególnej ufności w Boże Miłosierdzie, które zawsze przewyższa ludzką słabość i niezdolność do pełnej odpowiedzi na przeogromny dar, jakim są święcenia.

Po kazaniu Jubilaci odnowili wobec Księdza Arcybiskupa swoje kapłańskie przyrzeczenia złożone w dniu święceń.

Na koniec Eucharystii abp Ozorowskis skierował słowo do Jubilatów, wskazując na szczególną rolę jubileuszu, który jest czymś więcej niż rocznica. „Rocznica dotyczy także spraw smutnych, a niekiedy tragicznych, a jubileusz zawsze przypomina to, co najradośniejsze. Ponadto jest okazją do swojego rodzaju lustracji, a więc przyjrzenia się temu, co w minionym czasie było dobre, a co domaga się korekty” – mówił. Zaznaczył też, że wspominanie dobra, które dokonało się w kapłańskim życiu Jubilatów jest samo przez się wychwalaniem Boga.

Srebrny jubileusz kapłaństwa obchodzili:

 • Ks. Andrzej Proniewski, Rektor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku,
 • Ks. Tomasz Gierałtowski, oficjał Sądu Metropolitalnego Archidiecezji Białostockiej,
 • Ks. Jarosław Grzegorczyk, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Białostockiej Kurii Metropolitalnej i wykładowca AWSD,
 • Ks. Adam Szot, Kustosz Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego, wykładowca AWSD i wikariusz parafii pw. św. Wojciecha w Białymstoku,
 • Ks. Dariusz Wojtecki, dyrektor Biblioteki AWSD i wykładowca AWSD,
 • Ks. Marek Czech, wykładowca AWSD i wikariusz parafii pw. św. Wojciecha w Białymstoku,
 • Ks. Andrzej Chutkowski, proboszcz parafii pw. Trójcy Świętej w Supraślu,
 • Ks. Stanisław Jakubowicz, proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Laskowcu,
 • Ks. Wojciech Kraśnicki, proboszcz parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Supraślu,
 • Ks. Jerzy Sokołowski, proboszcz parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Jurowcach,
 • Ks. Wiesław Szanciło, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Białymstoku,
 • Ks. Ryszard Kozioł, wikariusz parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Niewodnicy,
 • Ks. Piotr Radkiewicz, wikariusz parafii pw. Świętej Rodziny w Białymstoku,
 • Ks. Franciszek Walenciej, wikariusz parafii pw. Zwiastowania NMP w Dobrzyniewie.

We wspólnej modlitwie jubileuszowej nie zabrało także modlitwy za piętnastego kapłana święconego wraz z Jubilatami, a zmarłego tragicznie w pierwszym roku kapłaństwa, ks. Dariusza Sawickiego, oraz za szafarza święceń, śp. abp. Edwarda Kisiela.