W słowie skierowanym do pedagogów Metropolita Białostocki podkreślał, że w życiu każdego chrześcijanina ogromną wagę ma uświadomienie sobie, że „człowiek wyszedł od Boga i do Boga zdąża”. Owo przekonanie jest jedyną realną szansą na przezwyciężenie wszelkich trudności i przeszkód, jakich współczesny świat przysparza zarówno nauczycielom, jak i uczniom – wyjaśniał Arcybiskup.

Dodał także, że źródłem i motywacją do wzajemnego szacunku i gorliwej modlitwy winno być przeświadczenie, że „każdy, kto robi krok do Boga, robi krok do człowieka, a im bliżej jesteśmy Boga, tym bliżsi stajemy się sobie nawzajem”.

Pasterz Kościoła białostockiego wskazywał, że postępowanie według wspomnianej prawdy, połączone ze szczerą nadzieją na Bożą łaskę, to najpewniejsze umocnienie w służbie, jaką jest praca nauczyciela. Wszystkim nauczycielom i wychowawcom życzył owocnej pracy, na którą udzielił uroczystego błogosławieństwa.

W homilii, ks. Robert Tworkowski, nowo powołany Archidiecezjalny Duszpasterz Nauczycieli i Wychowawców, odwołując się do ewangelicznej historii spotkania Jezusa z faryzeuszem, zwrócił uwagę na to, jak inspirująca może być postawa Mistrza. „Przyglądając się pedagogii Jezusa możemy na nowo odkryć sens i znaczenie naszego powołania. Jezus – Dobry Nauczyciel - pragnie uzdolnić nas do realizacji pięknego, choć trudnego zadania kształtowania sumienia własnego oraz naszych wychowanków” – mówił.

Duszpasterz nauczycieli przypominał o stałej obecności Jezusa w codziennym życiu człowieka. Wskazywał, że dostrzeżenie aktualności biblijnych wzorców jest szansą na podtrzymanie wagi autentycznych wartości, które często próbuje się zastąpić postulatem „neutralności światopoglądowej szkoły”. Ksiądz Tworkowski zachęcał do odwagi w głoszeniu prawdy. W prostych słowach zawarł swego rodzaju program wychowawczy, jakiego realizacji warto podejmować się w pracy nauczyciela:

„W obliczu trudności i zagrożeń, które niesie współczesny świat potrzeba nam stałej i pogłębionej formacji sumienia. Potrzeba nam autentycznej wiary, nadziei i miłości, które są źródłem prawdziwej przemiany i nawrócenia. Otwórzmy się na dobro i piękno. Jednoczmy się i wspierajmy tych, którzy mają odwagę dopominać się o zwycięstwo prawdy. Pójdźmy za Jezusem, naśladujmy Naszego Najlepszego Nauczyciela! Niech bliska nam będzie Jego pedagogia, która jest  odpowiedzią na wszelkie potrzeby ludzkiego serca!” – mówił.

Na Eucharystii w Bazylice Archikatedralnej zgromadzili się dyrektorzy szkół, nauczyciele, pracownicy Departamentu Edukacji, a także przedstawiciele lokalnych władz z wiceprezydentem Białegostoku Adamem Polińskim. Podczas wspólnej modlitwy zgromadzeni polecali Bogu uczniów oraz wszystkie osoby związane z podlaską oświatą.

Archidiecezjalne Duszpasterstwo Nauczycieli zaprasza także na Mszę św. inaugurującą nowy rok formacyjny. Odbędzie się ona w najbliższą niedzielę, 19 października, o godz. 18.00 w parafii pw. bł. Bolesławy Lament w Białymstoku, przy ul. M. Dąbrowskiej 3. Po uroczystej Eucharystii i nabożeństwie różańcowym odbędzie się spotkanie integracyjne Duszpasterstwa w Zespole Szkół Sportowych nr 1 im. Synów Pułku przy ul. Promiennej 13 w Białymstoku.

Ewa Filipowicz