Bp Kaszkiewicz podkreślił, że „w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza i w tej widzialnej relikwii, Pan zechciał przybliżyć swoją obecność i ożywić wiarę”. Przywołał przykład Mojżesza, którego historia wybrania przez Boga rozpoczęła się od postawienia stóp na „świętej ziemi”.

Duchowny stwierdził, że w podobny sposób toczy się historia każdego wierzącego: zaczyna się od sakramentu chrztu św., kiedy to Bóg wybiera człowieka i nakazuje mu „zdejmować sandały z nóg”, aby tak jak Mojżesz, mógł usłyszeć Jego głos.

Biskup wyjaśniał, że „zdejmować sandały” oznacza odrzucić wszystko to, co nie pozwala stanąć przed Panem, czyli troski, niepokoje i różne przejawy egoizmu oraz doświadczyć, że „miejsce, na którym stoimy” jest uświęcone szczególną obecnością Boga.

„Takim miejscem spotkania jest z pewnością sokólska kaplica adoracji Najświętszego Sakramentu, ale także każda Eucharystia, podczas której na ołtarzu znajdują się Ciało i Krew Pańska. Bo przecież prawdziwa obecność Chrystusa w Eucharystii jest sercem Kościoła, źródłem wszelkich łask, która jak gorejący krzew płonie, ale się nie spala, z której rozlewa się niewyczerpana miłość Boża.” – tłumaczył.

Bp Kaszkiewicz zachęcał również do nieustannej, cichej adoracji Najświętszego Sakramentu. „Językiem Boga w Eucharystii jest cisza. Jest to cisza Boża, inna od ludzkiej, pulsująca miłością, cisza, w której Bóg pragnie nam dać siebie, balsamuje nas spokojem i nadzieją, abyśmy nie ustali w drodze naszego pielgrzymowania do nieba” – zaznaczał duchowny.

Kaznodzieja wskazywał, że jedynie trwając przy Chrystusie Eucharystycznym uczymy się dawać siebie bliźnim – dawać swój czas, uśmiech, dobre słowo, pracę. Zachęcał do uczenia się takiej postawy od Maryi, Matki Miłosierdzia. Życzył, by ona zawsze pozwalała odnajdywać drogę od ołtarza i monstrancji do drugiego człowieka.

Biskup wspomniał, że przybył do Sokółki z okazji trwającego Jubileuszu Miłosierdzia, aby wraz z wiernymi ze swojej diecezji przejść przez Bramę Miłosierdzia. Szczególna okazją do tej pielgrzymki jest 25. rocznica utworzenia diecezji grodzieńskiej.

Po Komunii św. w procesji kanonicy kolegiaty Sokólskiej przenieśli Najświętszy Sakrament i Cząstkę Ciała Pańskiego w kustodii do miejsca celebry. Po wspólnej adoracji i odmówieniu Litanii do Serca Pana Jezusa i aktu ofiarowania Najświętszemu Sercu Jezusowemu, abp Ozorowski udzielił zebranym uroczystego błogosławieństwa.

Mszę św. koncelebrował Abp Senior Stanisław Szymecki oraz kilkudziesięciu kapłanów, w tym członkowie Kolegiackiej Kapituły Sokólskiej. Wraz z przybyłymi pielgrzymami uczestniczyli w niej parlamentarzyści oraz władze miasta i gminy Sokółka oraz lekarze patomorfolodzy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – prof Maria Sobaniec-Łotowska i prof. Stanisław Sulkowski, którzy badali Cząstkę Ciała Pańskiego. Na uroczystości do Sokółki przybyli również motocykliści z inicjatywy „Jazdy Ducha”.

Oprawę liturgii przygotowali członkowie chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej pod dyrekcją prof. Wioletty Bieleckiej oraz chór Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku.

Wydarzenie eucharystyczne w Sokółce, po badaniach naukowych patomorfologów i orzeczeniach specjalnie powołanej komisji, uznane jest na szczeblu diecezjalnym. Skrupulatnie gromadzone są świadectwa otrzymanych łask i potwierdzenia badań niewyjaśnionych medycznie uzdrowień. O rozszerzeniu kultu na cały Kościół decyzję wydaje Stolica Apostolska, która jest na bieżąco informowana o kulcie eucharystycznym i doznawanych przez wiernych łaskach.