Tym razem miejscem stacyjnym szlaku był kościół Najświętszego Serca Jezusa. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św., której przewodniczył proboszcz parafii, ks. Witold Skrouba.

Witając przybyłych członków Stowarzyszenia Czcicieli Miłosierdzia Bożego im. ks. Michała Sopoćki, ks. Srouba podkreślił, że kościół Najświętszego Serca Jezusa to pierwsze w Białymstoku ognisko Miłosierdzia Bożego. Stąd wywodzi się wiele osób o sodalicyjnym rodowodzie, które włączyły się w rozwój kultu Miłosierdzia Bożego. To właśnie w tym kościele w 1949 r. został umieszczony obraz Jezusa Miłosiernego.

„Módlmy się dziś za nas, za nasze rodziny, byśmy umieli oddać się Miłosierdziu Bożemu i realizować je w naszym życiu. Módlmy się za przyczyną Błogosławionego Michała, byśmy, poznając ślady jego życia, szukali i odnajdywali cnoty, które go wyniosły ku chwale ołtarzy” zachęcał ks. Skrouba.

W homilii Ksiądz Proboszcz nawiązał do słów Ewangelii św. Jana o Maryi na Golgocie, stojącej pod krzyżem, przeszytej mieczem boleści. „Pamiętajmy jednak, że ból Maryi uległ przemianie w radość zmartwychwstania. Każde niezawinione cierpienie przeobraża się w radość. Może dręczą Cię ból i cierpienie wynikające z porażek i zmartwień - nie bój się tego cierpienia, zawierz je Panu Bogu, a ono przerodzi się w Dobro”  - mówił.

W modlitwie wiernych, za wstawiennictwem bł. ks. Michała Sopoćki, wierni prosili o umiejętność modlitwy i oddania się oraz realizacji Bożego Miłosierdzia w ich życiu.

Po Mszy św. i odmówieniu koronki do Bożego Miłosierdzia, pielgrzymi wyruszyli, wraz z ks. Skroubą i ks. Andrzejem Kozakiewiczem, kustoszem Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, na ul. Poleską. Pielgrzymi, przez wstawiennictwo bł. ks. Sopoćki, modlili się słowami modlitwy różańcowej do siedmiu boleści Matki Bożej, by Pan Bóg umocnił osoby podejmujące trud formacji chrześcijańskiej, obdarzył je duchem apostolskim, a rodziny otoczył ojcowską opieką, by żyły prawdziwie chrześcijańską miłością. Modlitwę prowadziła Pani Genowefa Suchocka, Prezes Stowarzyszenia Czcicieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej im. ks. Michała Sopoćki.

Celem wędrówki był Krzyż przy ul. Poleskiej, gdzie pątników powitali i modlili się z nimi ks. Roman Balunowski oraz ks. Wojciech Demianiuk z parafii pw. Świętej Rodziny. Powiększona o grono parafian Świętej Rodziny grupa pątników dotarła do kaplicy Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Białymstoku przy ul. Poleskiej. Tam odmówiono wspólnie litanię do Miłosierdzia Bożego ułożoną przez ks. Michała Sopoćkę.

Proboszcz parafii Świętej Rodziny zaprosił pielgrzymów na Mszę św. w niedzielę, 21. września o godz. 16.30 w tejże kaplicy. Stamtąd po Mszy św. do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego wyruszy procesja z relikwiami bł. Michała.

Czciciele Miłosierdzia Bożego wezmą udział w procesji idąc ze swym pielgrzymkowym znakiem, gdyż będzie to jednocześnie ostatni etap tegorocznego pielgrzymowania szlakiem „Śladami bł. Ks. Michała Sopoćki”.