Homilię wygłosił ks. ppłk Tomasz Paroń, były proboszcz parafii wojskowej w Białymstoku. Nawiązując do hasła tegorocznego hasła marszu, przypomniał w niej historię wywózek na Sybir.

Przypomniał pielgrzymkę Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny roku 1991 i przestrogi papieża przed złym wykorzystaniem wolności. Cytując słowa Papieża ks. Paroń wskazywał, że wolność – zarówno w życiu ludzkim, ale przede wszystkim w życiu publicznym - musi być oparta na prawdzie, a wobec dokonującej się w Polsce transformacji rodacy nie powinni zapominać o elementarnej zasadzie sprawiedliwości.

We wspólnej modlitwie uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz wojewódzkich, miejskich i samorządowych, parlamentarzyści ziemi podlaskiej, przedstawiciele służb mundurowych, kombatanci, harcerze, liczna młodzież szkolna oraz poczty sztandarowe.

Przybyli również przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP oraz Anna Maria Anders, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Po Eucharystii uroczystości przeniosły się pod stojący przy kościele Pomnik-Grób Nieznanego Sybiraka, jedyny taki w Polsce, gdzie znajdują się urny z prochami nieznanych Sybiraków.

Przy tym mauzoleum miały miejsce okolicznościowe przemówienia. Odczytano też od prezydenta Andrzeja Dudy. - Jestem przekonany, że pielęgnowanie pamięci o Golgocie Wschodu jest naszym obowiązkiem, wynikającym z troski o tożsamość i dziedzictwo, a jednocześnie o dziś i jutro naszego narodu – podkreślił.

Po ekumenicznej modlitwie za zmarłych, apelu poległych zakończonym salwą honorową miało miejsce złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.

Przy pomniku Andrzej Dera, Sekretarz stanu z Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy wręczył w imieniu głowy państwa Złote Krzyże Zasługi za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Uroczystości religijne w kościele Ducha Świętego poprzedziła poranna część oficjalna przy Pomniku Katyńskim. Złożyły się na nią przemówienia organizatorów, gości honorowych i zapalenie zniczy.

Nabożeństwo w intencji Sybiraków odbyło się również w Cerkwi św. Mikołaja w Białymstoku.

Hasło tegorocznego marszu nawiązywało do 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i brzmiało: „Przez Sybir do Niepodległej”. Miało ono upamiętnić ofiary zesłań, począwszy od XVIII w., licząc m.in. konfederatów barskich, uczestników insurekcji kościuszkowskiej, powstania listopadowego i styczniowego, aż do deportacji z lat 1940-1956, nazywanych przez Sybiraków „Golgotą Wschodu”.

W Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru corocznie bierze udział kilkanaście tysięcy osób, szczególnie młodzieży, zwłaszcza ze szkół, które noszą imię Sybiraków. Na marsz przybywają liczni goście zagraniczni - Sybiracy i ich potomkowie z różnych krajów, m.in. z Kanady, Stanów Zjednoczonych, Litwy, Łotwy, Białorusi i Ukrainy.

Organizatorami Marszu są m.in. Związek Sybiraków, Muzeum Pamięci Sybiru i Urząd Miejski w Białymstoku. Współorganizatorem sybirackich uroczystości jest powstające w Białymstoku – Muzeum Pamięci Sybiru. Nowoczesny budynek muzeum stanie na terenie dawnych magazynów wojskowych, skąd w latach 1940-1941 wywieziono na Wschód ponad 20 tys. mieszkańców Białostocczyzny.