Te właśnie słowa, są kluczem do zrozumienia inicjatywy, która zrodziła się wśród osób świeckich w Białymstoku, które wyszły z pomysłem na „obudzenie” czasu Adwentu, zwłaszcza wśród tych, którzy nie są związani blisko z Kościołem. Całą akcję wspierają Wydział Nauczania, Wydział Katechetyczny i Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej Białostockiej.

Sam pomysł plakatu powstał w środowiskach protestanckich w Anglii. Zdjęcie przedstawia małego człowieka, takiego samego, jakim był przed narodzeniem Jezus Chrystus – Bóg człowiek.

„Poprzez ten plakat i całą akcję chcemy przypomnieć ludziom to, co jest istotą świąt Bożego Narodzenia, czyli prawdę, że Bóg staje się człowiekiem dla zbawienia każdego człowieka. Po drugie, chcemy obudzić w ludziach świadomość wartości ludzkiego życia, od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. W końcu, chcemy zwrócić uwagę na to, że Bóg, który stał się człowiekiem, jest wzorem wszelkiego człowieczeństwa” – mówi ks. dr. Radosław Kimsza, dyrektor Wydziału Nauczania Kurii Metropolitalnej Białostockiej.

„Przychodzący Chrystus, nie jest jakąś ideą, wymysłem ludzkiej wyobraźni, ale żywym i prawdziwym osobowym Bogiem, który stał się człowiekiem, zamieszkał pośród nas i pozostał z nami w Kościele, w Słowie Bożym i w sakramentach świętych” – wyjaśnia ks. Kimsza.

Białostocka akcja adwentowa doskonale łączy się z tym, co proponuje Rok Wiary. Zdaniem organizatorów, ma ona obudzić to, co w wierze najważniejsze, czyli potrzebę osobistego kontaktu z Bogiem.

„Przeżywany Rok Wiary niesie ze sobą wezwanie Benedykta XVI do zgłębiania Słowa Bożego. Jezus Chrystus jest wcielonym Słowem Bożym. To właśnie Słowo, które przyszło na świat, winno zainspirować każdego do poszukiwania odpowiedzi na pytanie: po co i dla kogo stało się ciałem? – przypomina ks. Kimsza i dodaje, że „pragnieniem Ojca Świętego, zanotowanym w liście do wiernych Porta Fidei, jest obudzenie wierzących do chlubienia się wiarą, chlubienia się z bycia chrześcijaninem i codziennego składania świadectwa przynależności do Jezusa Chrystusa”.

Obrazki i plakaty adwentowej inicjatywy „ON JEST w drodze” zostały również przekazane różnym grupom ewangelizacyjnym Archidiecezji Białostockiej. Będą one wykorzystywać je w swoich akcjach ewangelizacyjnych, zwłaszcza w tzw. ewangelizacji ulicznej. Członkowie tych grup wyjdą wkrótce na ulice naszych miejscowości, aby zainteresować innych ideą i treściami inicjatywy przypominającej o istocie zbliżających się świąt i obronie każdego ludzkiego życia.