Dziesięć trzydziestoosobowych grup ewangelizacyjnych pojawiło się w kilkunastu miejscach miasta: przy kościołach, na ulicach, w parkach i w pobliżu centrów handlowych. Poprzez pantomimy, śpiew, świadectwa życia oraz rozmowy zachęcali przechodniów do odkrycia na nowo wiary w Jezusa Chrystusa.

Ewangelizatorzy podkreślają, że doskonale zdają sobie sprawę, że przez wielu mogą być odbierani jako „intruzi” czy „szaleńcy”. Wierzą jednak, że tak odważne wyjście do ludzi może przekonać ich do Kościoła. Oprócz świeckich ewangelizatorów, na ulice Stolicy Podlasia wyszli również klerycy białostockiego seminarium i kapłani.

Akcja ewangelizacyjna rozpoczęła się w godzinach porannych Mszą św. w białostockiej archikatedrze, której przewodniczył Bp Henryk Ciereszko.

W godzinach popołudniowych na placu przed archikatedrą odbywał się również festyn rodzinny.

Ewangelizatorów można było spotkać na ulicach miasta do godz. 20.00. Wówczas przed archikatedrą rozpoczęło się ewangelizacyjne przedstawienie teatralne, po którym miał miejsce koncert uwielbienia i modlitwa oddania się Jezusowi.

Ks. dr Zbigniew Snarski, archidiecezjalny koordynator ds. Nowej Ewangelizacji podkreśla, że Tydzień Ewangelizacyjny w Białymstoku to odpowiedź, jaką pragną udzielić ruchy, wspólnoty i stowarzyszenia zrzeszone w Radzie Ruchów Katolickich Archidiecezji Białostockiej na wezwanie Chrystusa i ostatnich papieży do ewangelizacji. „Jest to również odpowiedź tych, którzy doświadczyli osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem i uważają to za największe wydarzenie w swoim życiu i którzy są przekonani, że nie ma sprawy ważniejszej dla współczesnych ludzi, dla współczesnego świata, niż przekazywanie dobrej nowiny o Chrystusie” – podkreśla.

Na Tydzień Ewangelizacyjny w Białymstoku złożyły się cztery wydarzenia. Pierwszym z nich były rekolekcje „Ewangelizacja w mocy”, które w dniach 27-29 maja poprowadzili dominikanie z Brazylii, ojcowie Enrice Porcu i Antonello Cadeddo, założyciele Wspólnoty „Przymierze Miłosierdzia”. W uroczystość Bożego Ciała każdy z uczestników Tygodnia był obecny w swojej parafii na Mszy św., a następnie brał udział w procesji Eucharystycznej, świadcząc w ten sposób o wierze w Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. 31 maja w kinie TON w Białymstoku odbył się Kongres Nowej Ewangelizacji, skierowany do kapłanów, osób konsekrowanych, katechetów oraz przedstawicieli ruchów i wspólnot. 1 czerwca, równocześnie z ewangelizacją uliczną, w wielu świątyniach Białegostoku odbywała się modlitwa wstawiennicza przed Najświętszym Sakramentem o jej owoce. Dzień zakończył się spotkaniem ewangelizacyjnym na placu przed archikatedrą.