W swoim wykładzie ks. dr Zbigniew Skuza, prorektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, przybliżył słuchaczom dwie podstawowe kwestie: czym jest słowo Boże oraz po co jest ono nam potrzebne. Omawiając kwestie związane z natchnieniem przy redakcji ksiąg Starego i Nowego Testamentu prelegent podkreślił, że Biblia jest jedynym dziełem na świecie, które czyta się w obecności Autora. Na koniec swojego wystąpienia prelegent zaprezentował egzemplarz Pisma Świętego, który otrzymał z rąk św. Jana Pawła II. Papież wręczając tekst Biblii powiedział wówczas: „Zapewne księdzu to się przyda”. Konkludując wykład, ks. Skuza podziękował za zaproszenie do Białegostoku oraz życzył uczestnikom spotkania owocnego pochylania się nad słowem Bożym.

Druga część spotkania poświecona została bezpośrednio działalności Stowarzyszenia Mess’AJE Polska oraz realizowanemu projektowi „Biblia źródłem kulturowych kontekstów”. Ksiadz Leszek Jakoniuk, Prezes Stowarzyszenia Mess’AJE Polska oraz ks. Bogdan Skłodowski, Wiceprezes Stowarzyszenia przedstawili podstawowe informacje na temat historii powołania i działalności Stowarzyszenia.

Powołane Stowarzyszenie w Polsce, obok Kanady, Belgii, Francji, Libanu, Singapuru, Łotwy dołączyło 21 stycznia 2019 r. do międzynarodowej grupy zrzeszonej wokół Stowarzyszenia Mess’AJE International z siedzibą w Lille we Francji. Następnie w marcu 2019 r w Paryżu potwierdzono to podpisaniem konwencji paryskiej pomiędzy Mess’AJE Internationale i Mess’AJE Polska, dzięki której uregulowane zostały kwestie prawne normujące zakres współpracy oraz konkretne reguły normujące korzystanie w Polsce i w języku polskim poza Polską z metody Mess’AJE oraz z wszelkich materiałów związanych z biblijną katechezą dorosłych.

Ksiądz Bogdan Skłodowski przypomniał zebranym to, co stanowi o oryginalności pedagogii katechezy dorosłych Mess’AJE. Przedstawił zebranym na czym polega pedagogia „czterech progów wiary” oraz metoda pięciu „wejść” w biblijnej katechezie dorosłych Mess’AJE.

Na koniec prezes Stowarzyszenia Mess’AJE Polska przedstawił etapy realizacji projektu „Biblia źródłem kulturowych kontekstów”. Podziękował także wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację tego projektu.

Elżbieta Młyńska, Wiceprezes Stowarzyszenia, od wielu lat zajmująca się biblijną katechezą dorosłych Mess’AJE w archidiecezji białostockiej zaprezentowała obecnym program oraz treści kursu animatora biblijnej katechezy pierwszego progu „Wygnanie”. Na zakończenie przywołała kilka świadectw uczestników biblijnych katechez realizowanych w ramach projektu.

Głos zabrała także Edyta Mozyrska, Dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Pogratulował i podziękowała Stowarzyszeniu za dobrą współpracę przy realizacji projektu.

Niespodzianką było krótkie przesłanie do uczestników konferencji ks. Jaquesa Bernarda, twórcy biblijnej katechezy dorosłych Mess’AJE, który wyraził swoją radość z tego, że dzieło biblijnej katechezy dorosłych zapuszcza korzenie w Białymstoku. Ksiądz Profesor pozdrowił także ks. Arcybiskupa, podziękował mu za to, że biblijna katecheza dorosłych znalazła miejsce w jego pasterskiej posłudze na terenie archidiecezji. Poprosił także o błogosławieństwo Boże na trud związany z wszelkimi pracami związanymi z katechezą Mess’AJE.

W uroczystościach wziął udział Metropolita Białostocki abp Tadeusz Wojda. Na zakończenie spotkania podziękował wszystkim za zorganizowanie spotkania, za wykład ks. dr. Zbigniewa Skuzy oraz Stowarzyszeniu Mess’AJE Polska za wszelką działalność na rzecz upowszechniania słowa Bożego oraz animacje katechezy dorosłych w archidiecezji.

W swoim wystąpieniu Metropolita nawiązał także do pedagogii czterech progów wiary, które zauważa metoda katechezy Mess’AJE. Podkreślił, iż próg to synonim podjęcia trudu, który trzeba podjąć.

„Przekroczyć próg to wejść w nową przestrzeń. Ta nowa przestrzeń to przestrzeń Boga. Przechodzimy z naszej przestrzeni i wchodzimy w przestrzeń Boga” – zaznaczał.

„Katecheza metodą Mess’AJE ma na celu doświadczenie piękna Boga, który do nas mówi. Boga, który jest z nami. Każda katecheza jest ważna, każde spotkanie ze słowem Bożym jest ważne, gdyż w nim doświadczamy żywego Jezusa Chrystusa, żywego Boga, który do nas mówi” - mówił. Na zakończenie Pasterz Koscioła białostockiego udzielił wszystkim błogosławieństwa, a prowadząca spotkanie Magdalena Gołaszewska zaprosiła wszystkich obecnych na dalsze rozmowy przy kawie i herbacie.

Stowarzyszenie Mess’AJE Polska, jako katolickie stowarzyszenie wiernych świeckich odwołuje się do wieloletniego doświadczenia Stowarzyszenia Mess’AJE International z siedzibą we Francji. W swojej działalności na terenie Polski pragnie włączyć się w dzieło biblijnej katechezy dorosłych Mess’AJE. Ponadto w swoich statutach przewiduje działania na rzecz zachowania i rozpowszechniania dziedzictwa religijnego oraz w krzewienie kultury i edukacji chrześcijańskiej w Polsce.