Pielgrzymów powitał ks. prał. Jan Wierzbicki, proboszcz parafii św. Wojciecha. W homilii, podzielił się on osobistymi wspomnieniami związanymi z ks. Michałem Sopoćką. O jego pogrzebie mówił: „Wówczas nie docierało do nas, że jesteśmy świadkami wielkiego wydarzenia, pogrzebu Apostoła Bożego Miłosierdzia. Dopiero po latach do naszej świadomości dotarło, kim był ks. Michał Sopoćko”.

Zgromadzeni na nabożeństwie modlili się wypraszając łaski za przyczyną bł. Michała Sopoćki, szczególnie o umiejętność przeciwstawiania się złu, o Bożą miłości, Bożą prawdę i sprawiedliwość w życiu.

Z kościołem, w którym modlili się pielgrzymi, bł. ks. Michał Sopoćko związany był poprzez posługę kapłańską, którą tu pełnił w roku akademickim 1961/62, ostatnim roku swojej pracy formacyjnej w seminarium. Odprawiał tu Msze św. i inne nabożeństwa, wygłaszał niedzielne homilie, posługiwał w konfesjonale.

Po Mszy św. rozpoczęła się wędrówka ulicami miasta. Pielgrzymi, odmawiając  Koronkę do Miłosierdzia Bożego, dotarli do budynku Domu Dziecka przy ul. Słonimskiej, w którym mieściło się przed laty Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne, w którym bł. ks. Michał Sopoćko jako profesor prowadził wykłady. Na czele grupy szli ks. Jan Wierzbicki i ks. Andrzej Kozakiewicz, kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku

Kolejne spotkanie na szlaku będzie miało miejsce 28 sierpnia 2015 r., rozpocznie się Mszą św. w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej przy ul. Kraszewskiego 15 B w Białymstoku. Po Mszy św. nastąpi wspólne przejście z modlitwą Koronki do Miłosierdzia Bożego do kolejnego miejsca na szlaku.